Övningsplanering, en tuff uppgift inför Aurora 2017

Försvarsmaktsövning 2017

Tillsammans med bland annat flyget, armén och hemvärnet har marinen redan i drygt ett år planerat för Försvarsmaktens största övning på över 20 år. Och det trots att det fortfarande är nästan ett helt år kvar tills det är dags. Försvarsmaktsövning -17, eller Aurora som den också benämns, kommer bli den största övningen sedan slutet på 90-talet då hela försvaret senast övade tillsammans.

Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Jonas Nyberg på Sjöstridsskolan är utsedd att leda den grupp som planerar marinens del i Aurora. Tillsammans med sina motsvarande kollegor inom flyget, armén och hemvärnet ska han under ledningsgrupp Aurora med planeringschef överste Thomas Carlsson i spetsen, sy ihop övningen så att alla som deltar får ut så mycket som möjligt.

- De viktiga orden här är Tillgänglighet, Tröskeleffekt, Trovärdighet och Tillsammans, Försvarsmaktens fyra T. Det handlar alltså om att med de resurser Försvarsmakten har, bygga en tillräckligt hög tröskel så att en tänkbar angripare kommer fundera över om det inte kostar mer än det smakar. Det ska göras på ett trovärdigt sätt och, för denna övning kanske det viktigaste T:et, Tillsammans.  Det är inte meningen att vi ska genomföra en marin övning parallellt som det pågår en armé- och en flygövning. Den ska vara vad vi kallar ”joint”, d.v.s. gemensam och integrerad mellan alla försvarsgrenar, säger Jonas Nyberg.

Örlogskapten Jonas Nyberg Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten


Det låter kanske inte så märkvärdigt, men mycket har utvecklats sedan den förra försvarsmaktsövningen, både i samhället och inom Försvarsmakten. De övningar som genomförts sedan dess har för det mesta varit isolerade stridskraftsvisa övningar med mindre inslag från annan stridskraft. Oftast deltar flygvapnet i de marina övningarna på ett eller annat sätt, men nu ska alla stridskrafter vara lika delaktiga. Dessutom medverkar hemvärnet med omkring 6.000 personer.

- Egentligen är mycket av planeringsarbetet detsamma som inför en vanlig marinövning. Men det som är utmanande den här gången är att vi är fler som ska vara överens om väldigt många detaljer. Vi har kommit att arbeta på olika sätt tidigare när vi planerat för våra egna respektive stridskraftsövningar. Så här långt in i planeringen är det många olika funktioner som drar åt olika håll, men det kommer gå bra. Det tar bara lite extra tid nu när vi är fler, säger Jonas Nyberg.

3D-pussel

Övningsplanering är ett arbete som kräver tålamod. Det gäller att lyssna och förstå deltagarnas önskemål om vad de vill ha ut av övningen. Under en övning av Auroras storlek kommer det in många hundra övningsmål bara från de marina förbanden. Dessa ska sedan, tillsammans med de övriga stridskrafters önskemål, bakas ihop till ett trovärdigt scenario som skapar förutsättningar att träna på rätt saker. Utöver de faktiska träningsmålsättningarna är det en hel rad med andra områden att ta hänsyn till bl.a. säkerhet, logistik, vädermässiga och geografiska utmaningar och inte minst ekonomi. Och man kan vara säker på att det som planerades initialt kommer att ändras, ändras en gång till och ändras igen.

- Det är som att lägga ett 3D-pussel, säger Jonas Nyberg. Men det är också en del av charmen med det här jobbet. Att få insikt om alla möjligheter till bra lösningar och när knutarna löser sig allteftersom. Då är det roligt att jobba.