Militärregion mitt i stor ledningsövning

Under veckan har Ledningsövning 16 pågått, med totalt 1 100 personer från Försvarsmaktens staber och flera civila myndigheter. Staben för Militärregion mitt är en av de regionala staber som deltagit.

– Den här övningen är en direkt förberedelse för den stora försvarsmaktsövningen Aurora 2017, säger Jonas Fröberg, stabschef på Militärregion mitt.

Syftet med övningen var att träna den nationella ledningsförmågan och samverka med andra myndigheter inom ramen för totalförsvaret. Fokus är att öka förmågan att leda planering, genomförande och uppföljning av operationer i den gråzon som finns innan krig utbryter, något av det svåraste ett samhälle kan ställas inför. Det kan handla om cyberattacker, påverkansoperationer och olika former av sabotage mot viktiga samhällsfunktioner. Och stabschefen Jonas Fröberg tycker att övningen har gått bra.

– Vår målsättning var att pröva och befästa våra rutiner och vår stabsorder, och med det tempo vi nu arbetade med så fungerade det hela mycket bra.

Totalförsvarsplanering är en uppgift som staben för Militärregion mitt arbetar kontinuerligt med. Det handlar bland annat om att samordna och planera ihop med länsstyrelse, region och andra myndigheter.

Årets ledningsövning är den största på många år och innefattar även internationella inslag. Den ingår också i Försvarsmaktens övningsserie för ledningsövningar som startade 2004.

Förutom Militärregion mitt deltog Högkvarteret samt andra staber runt om i landet. Även personal från bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och Länsstyrelsen var med.