HMS Pelikanen, sanerad och klar!

Fartyget tillhör Marinbasens Ekipagekompani och är ett torpedbärgningsfartyg som också utför undervattensarbeten. Under övningen Swenex fick man möjlighet att köra ett CBRN-moment ombord. Scenariot byggde på att man under ett pass med undervattensfarkosten fått upp en behållare med senapsgas på däck. En besättningsmedlem fick det okända ämnet på händerna och när symptomen började visa sig larmades CBRN-kompaniet.

Det är viktigt att öva på olika objekt för att lära sig vad som är känsligt och inte när man ska sanera. Målbilden för CBRN-kompaniet var att under Swenex få till ett övningsmoment där man fick jobba mot ett fartyg och det har man fått nu. Förhoppningsvis kan det bli fler tillfällen framöver. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Peter Lundfall spelar den kontaminerade sjömannen. Sanerarna pudrar den drabbades händer med klorkalk som ska absorbera det skadliga ämnet. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Man flyttar sjömannen från fartyget och fortsätter arbetet med att pudra över klorkalk. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
För att kunna sanera sjömannen får man offra uniformen som klipps av från kroppen. Patienten får snabbt en smärtlindrande spruta i benet. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Under tiden man tar hand om den utsatta sjömannen bygger övriga i kompaniet snabbt upp en saneringsplats där man skulle ha möjlighet att på kort tid duscha en stor mängd människor och fordon. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Det finns ett särskilt verktyg för att snabbt kunna få av kläderna. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Även kängorna får offras. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Så fort kläderna kommit av får sjömannen äntligen lite värme i form av varmt vatten. Han blir noggrant skrubbad. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
”Nu känns det bra. Där ute var det lite kallt ett tag när de tog av mig kläderna men vattnet var varmt och skönt. Det är spännande att se hur de jobbar” säger Peter Lundfall som innehaft rollen som skadad. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Saneringsmedlet som används vid denna typ av kontaminering är biologiskt nedbrytbart. Under övningsmomentet är saneringsmedlet vatten med lite såpa i. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Efter att saneringsmedlet fått verka tvättas den kontaminerade delen av fartyget noga. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
När mätinstrument och indikeringspapper inte visar något är saneringsarbetet klart. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Efter genomfört moment tar man tillfället i akt att lära sig mer om varandras verksamheter och respektive förband. Här får man en guidad tur ombord på HMS Pelikanen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Erland Jakobsson, Peter Lundfall och Björn Petersson är några av dem som jobbar ombord och de är glada för att de och Marinbasens Ekipagekompani genom dem fått en möjlighet att delta i momentet. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

I marinen finns ett antal fartyg som likt HMS Pelikanen utför undervattensarbeten. En del av dessa fartyg har inte samma förmåga till självsanering som exempelvis Visbykorvetterna har. Här får man bland annat handgripligen gå ut och tvätta alla ytor som kan ha kontaminerats av det skadliga ämnet. Sannolikheten för att fartyget ska råka ut för ett händelseförlopp motsvarande det under övningen är inte så stor. Men risken finns och det räcker för att det ska vara aktuellt att öva. En av nyttorna med momentet är att besättningen på fartyget får en förbättrad instruktion för hur de själva ska agera ombord. En annan är att CBRN-kompaniet som utför själva saneringen får möjlighet att öva under andra förutsättningar, i detta fall med marinen, något man inte gjort särskilt ofta.

Kompaniet tillhör Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC och har materiel, funktioner och kompetenser för att klara en mängd av uppgifter som kan dyka upp i en CBRN-situation.

­– Det är roligt att få göra det här, att få chans att sprida kunskapen eftersom vi skapar en saneringsinstruktion i samband med arbetet. Det är också viktigt för oss att öva på olika typer av objekt då vi lär oss vad som  är känsligt och inte, säger Axel Boatright, instruktör under momentet.

– Vi övar vanligen mest med armén så detta är ett ovärderligt övningsmoment för oss som vi hoppas ska vara början på ett större samarbete mellan SkyddC och marinen, säger Henrik Larsson som varit övningsledare och noga iakttagit sanerarnas arbete.

Scenariot gick ut på att en sjöman blev kontaminerad av ett okänt ämne. Ämnet fanns i en behållare som följt med undervattensfarkosten upp på däck. När han undersökte behållaren fick han lite av innehållet på sina händer som efter en tid började rodna. Han drabbades också av kräkningar. Besättningen började då misstänka att det rörde sig om någon form av kemiskt stridsmedel och kontaktade sin närmsta högre chef för att begära hjälp.

Fartyget blev anvisade en kaj att förtöja vid och var noga med att förtöja så att vinden skulle ligga på från rätt vinkel för att undvika ytterligare kontaminering. CBRN-kompaniet kom snabbt på plats och kunde påbörja saneringsarbetet. Det första man gjorde var att konstatera vilket ämne det rörde sig om och sedan snabbt ta hand om och sanera den skadade. När det var gjort och inga fler ombord bedömdes vara i behov av sanering var det fartygets tur. CBRN-kompaniet är inte de enda som kan stödja vid den här typen av händelse, även Räddningstjänsten klarar av att hantera en liknande situation.

– Det är otroligt nyttigt att öva försvarsgemensamt som vi har gjort nu. Vi är glada för att vi fick möjlighet att vara med på detta moment och att ha fått en insikt i hur stödet fungerar och vilken kapacitet de har, säger Björn Petersson fartygschef.