Övning Swenex: Bordningstroppen bordade misstänkt fartyg

Det fanns misstankar om planerad sabotageverksamhet mot viktig infrastruktur som utgick ifrån ett utländskt fartyg som befann sig i en svensk hamn. För att kontrollera detta fick bordningstroppen i uppgift att som övning borda det aktuella fartyget, MS Emily.

Under övning Swenex kan allt hända. Bordningstroppen närmar sig fartyget som ska bordas, i bakgrunden finns stridsbåten för att understödja bordningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Besättningen omhändertas och samlas på däck. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
För att inte besättningen ska kunna orsaka mer skada, samlas de på däck. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Fartygshandlingar och besättningslistor kontrolleras. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Fartyget genomsöks för av troppen, ett tidskrävande arbete. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Under genomsökningen hittas ytterligare två individer. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Den skadade tas i land och kompaniets sjukvårdsgrupp tar hand om den skadade. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

När bordningstroppen närmade sig anropade de upp det misstänkta fartyget på VHF-radion och meddelade sin avsikt. När bordningen inleddes jobbade troppen snabbt och effektivt. De genomsökte fartyget och dess utrymmen, kontrollerade fartygets handingar och jämförde besättningslistan med den besättning som fanns ombord och en del annat. Ganska snart besannandes misstankana om att besättningen på fartyget hade för avsikt att genomföra sabotageverksamhet. Besättningen omhändertogs och samlades på däck för att bordningstroppen skulle ha kontroll på personerna. Utöver besättningen återfanns vid genomsökningen ytterligare två individer som inte tillhörde fartyget. De två männen saknade identitetshandlingar och en av dem var svårt brännskadad och krävde omedelbar kvalificerad sjukvård. Det visade sig att de var i full färd med att förbereda spränganordningar av olika slag, därav brännskadorna på den ena mannen.

Försvarsmaktsresurs

Bevakningsbåtkompaniets sjukvårdsgrupp tillkallades till fartyget för att ta hand om den skadade och föra honom till förbandsplatsen för vidare vård. Bordningstroppen informerade högre chef om läget, informationen gick sedan vidare till Marintaktiska chefen brigadgeneral Ola Truedsson och hans stab som leder verksamheten.

Att genomsöka ett fartyg kan ta ganska långt tid då bordningstroppen ofta måste jobba i trånga utrymmen. Det är inte heller alltid som fartygsbesättningar är samarbetsvilliga vilket försvårar arbetet. Bordningstroppen är en liten kvalificerad enhet tillhörande 17.bevakningsbåtkompaniet. De utgör delar av Försvarsmaktens unika kompetens vad avser bordning av fartyg och undsättning av personal i maritim miljö. Troppen använder sig av stridsbåt 90 samt rhibar för förflyttningar och bordningar.

Bordningstroppen har tidigare deltagit i marinens insatser i Adenviken, och kommer troligt även i framtiden utgöra en del av marina styrkebidrag till internationella insatser