Tänt är det här

Under förra veckan var personal vid F 17 på plats vid Kosta skjutfält för att öva på att spränga bland annat stubbar, stenar och vägtrummor.

Sprängtjänst inryms i förmågan ”fördröjande fältarbete” och syftar exempelvis till att försvåra framkomligheten för en eventuell motståndare vid en flygbas. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Ken Karlsson, troppchef vid fälthållningstroppen. Även amröjledare och examinator för sprängtjänst vid F 17. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Tre vägtrummor sprängdes under sista utbildningsdagen. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

För att göra det svårare för en eventuell motståndare att exempelvis ta sig fram vid en flygbas ska 233:e R3-plutonen bland annat kunna gräva gropar, lägga ut minor eller spränga sönder en väg. Veckan på Kosta skjutfält handlade om att ge soldater vid plutonen en grundläggande utbildning i sprängtjänst.

− Det är deras första steg av sprängkortsutbildningen. De har lärt sig att hantera spräng-och tändmedel och de har övat på att spränga bland annat stenar, stubbar och balkar, säger fanjunkare Ken Karlsson, troppchef vid fälthållningstroppen.

Under sista dagen av utbildningen genomfördes sprängning av vägtrummor.

−Gruppcheferna ansvarar för att reka det som ska sprängas och i detta fall var det vägtrummor. Sedan räknar de ut hur mycket sprängdeg som behövs och går därefter tillbaka till bakre läger och förbereder laddningen.

Beroende på hur mycket sprängdeg som används och vad som ska sprängas varierar riskområdet.

− När vi sprängde vägtrummorna satt vi i en bunker men det behövs inte alltid.

Efter veckan i Kosta väntar nu mer utbildning för soldaterna.

− Soldaterna har nu de grundläggande kunskaperna i sprängtjänst och vi kommer nu att bygga på med fler tilläggsutbildningar. Soldaterna har under veckan haft väldigt gott om tid och jobbat i dagsljus. Men sprängtjänst ska kunna genomföras under dygnets alla timmar och under korta tidsfönster.