”Nu har vi förband på Gotland som det var 2004”

Gotland har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden efter att ÖB beslutat om en permanent närvaro med omedelbar verkan. Snabbt fick både förband och logistik hitta lösningar för hur beslutet skulle förverkligas och trots flera utmaningar har allt gått som planerat.

Försvarsmaktens produktionschef Anders Silwer besökte Gotland och de olika verksamhetsdelarna för att få sig en bild av hur logistikförsörjningen gått efter ÖB:s beslut om fasta förband på ön. Foto: Björn Majberg/ Försvarsmakten
Under sitt besök på Gotland träffade produktionschef Anders Silwer FMLOG:s servicepunkt i Visby som den senaste månaden upplevt ett betydligt större tryck hos sig. Foto: Björn Majberg/ Försvarsmakten
Just nu bedriver ett kompani från Norrbottens regemente I 19 sin övningsverksamhet på Gotland, och under sitt besök på ön fick Anders Silwer träffa soldaterna och titta på materielen. Foto: Björn Majberg/ Försvarsmakten

Försvarsmaktens logistik, FMLOG, på Gotland har i uppgift att stödja den verksamhet som bedrivs på ön med förnödenheter, ammunition, persedlar och annat. Men när verksamheten plötsligt gick från att stödja mindre enheter och förband till att få ansvar för att försörja 160 soldater från en natt till en annan krävdes det en hel del ansträngningar.
- Det har inneburit en del utmaningar för oss men allt har gått jättebra. Vi har fått höja vår tröskel och vår vardag och nu ligger vi på en helt annan nivå, säger Magnus Fransson, ställföreträdande chef för FMLOG i Visby.

Att vardagsrutinerna nu är etablerade för den militära verksamheten på Gotland kunde Försvarsmaktens produktionschef Anders Silwer konstatera tidigare i veckan när han besökte ön i syfte att följa upp hur logistikförsörjningen gått.
- Jag uppfattar att det har gått väldigt smidigt vad gäller hela logistiken på Gotland. FMLOG har mycket snabbt och med kort varsel etablerat en logistikbas de egentligen inte var dimensionerade för från början, säger Anders Silwer.

När beslutet kom i mitten på september pågick dessutom en större flygvapenövning på Gotland som FMLOG också hade förnödenhetsansvar för, och kort därefter startade även Hemvärnets årliga övning vilket gjorde den nya uppgiften ännu mer komplex. Det var många delar som skulle lösas med kort varsel. Det ska finnas tvättbyten så att det räcker, fordon och drivmedel, vapen och ammunition och inte minst tak över huvudet och mat på bordet för alla soldater.
- Det har varit utmanande och roligt men vi har fått jobba väldigt hårt, säger Magnus Fransson på FMLOG på Gotland.

Sedan en dryg vecka tillbaka genomför ett mekaniserat kompani från Norrbottens regemente I 19 sin ordinarie förbandsverksamhet på Gotland, och just nu pågår skarpskjutningar där de bland annat skjuter in 40 millimeterskanonerna på sina stridsfordon 90 samtidigt som skyttegrupperna övar på andra delar.
- Nu rullar verksamheten på bra och från och med nu är det vanlig logistik- och förbandsverksamhet som gäller. Det vill säga nu har vi förband på Gotland som det var 2004, säger Anders Silwer Försvarsmaktens produktionschef.