Marinens utbildning av luftförsvarsbefäl

”Kanon med 4 stycken granater. Ladda och försäkra!”
Ordern ljuder i den stora pjäshallen där specialistofficerskadetter lär sig
hantera en 40 mm mk2 allmålskanon. Pjäsutbildningen är en del av kadetternas
yrkeskurs inför kommande roll som eldledare och luftförsvarsbefäl ombord på
något av flottans fartyg med luftförsvarsförmåga.

Teori och praktik varvas i pjäshallen innan de praktiska momenten tar vid. Foto: Zoltan Rüll/Försvarsmakten
Foto: Zoltan Rüll/Försvarsmakten
Skyttens miljö inifrån kanonen. Foto: Zoltan Rüll/Försvarsmakten
Två av kadetterna som väntar på sin tur att skjuta allmålskanon. Foto: Zoltan Rüll/Försvarsmakten

Specialistofficersutbildningen är tre terminer lång och bedrivs på Försvarsmaktens skolor runt om i landet. Marinens specialistofficerare utbildas på Sjöstridsskolan i Karlskrona.
Teori och praktik varvas i olika delkurser med fokus på ledarskap och yrkesspecifika kunskaper. I det här fallet luftförsvar.

Under den här kursen har kadetterna till en början lärt sig hur pjäsen fungerar och hur allt hänger ihop i teorin. Därefter har de arbetat praktiskt med att bland annat montera ner vissa beståndsdelar av pjäsen, sätta ihop den igen, övat på att hantera pjäsen och lära sig orderterminologin.
Nu är kadetterna inne på sin andra kursvecka som avslutas med pjässkjutning vilket brukar vara kursens höjdpunkt.

Praktik på fältet

Ute på skjutfältet är det duggregn, kuling och småruggigt höstväder när det
äntligen är dags för eleverna att genomföra de skarpa pjässkjutningarna.
Kadetterna gör kanonen klar för skjutning och fäster ammunitionen i
laddramarna. Alla kadetter kommer att skjuta både mot förankrade ytliggande mål i vattnet och mot ett bogserat luftmål.

Skjutledartornet har meddelat på radion att säkerheten är klar och spänningen byggs upp inför att första skottet ska avlossas.
”Skott kommer. Färdig, färdig, salva”! Med ett kraftigt dån går det första skottet iväg snabbare än ljudets hastighet och projektilen träffar strax framför målet, med ett vattenuppkast som markerar träffen.

Hela förmiddagen ägnas åt ytmålsskjutning. Kadetterna skjuter både enkelskott och automateld. Svårighetsgraden ökar genom att de först skjuter mot bara ett mål, till att så småningom skjuta mot flera mål samtidigt.

Öva, öva, pröva

Efter en välförtjänt lunch fortsätter övningarna med att skjuta mot bogserat luftmål. Det går snabbt upp för eleverna hur svårt det är att bekämpa ett rörligt mål som kommer flygande i samma fart som ett höghastighetståg. Trots detta lyckas alla kadetter väl och röda spårljusprojektiler lämnar eldrörets mynning i överljudsfart.

Många timmar har passerat och pilotens flygtid börjar ta slut vilket gör att dagens skjutningar avslutas för att fortsätta nästkommande dag.

Erfarenheterna som kadetterna har fått tar de med sig till nästa kurs då de ska lära sig att hantera de eldledningssystem som finns ombord på fartygen, innan det är dags för slutprov och examen.