Klas Eksell ny personaldirektör i Försvarsmakten

Regeringen har i dag torsdag den 13 oktober utsett Klas Eksell till ny personaldirektör i Försvarsmakten.
– Bemanning av Försvarsmaktens staber och krigsförband är en av våra viktigaste strategiska frågor. Generalmajor Klas Eksell har erfarenheter av det nuvarande systemet och stor insyn i framtidens möjligheter och begränsningar. Jag är därför förvissad om att han är rätt person att omsätta de goda erfarenheterna vi har av ett frivilligt system till en framtida modell som kan komma att kompletteras med inslag av plikt, säger ÖB Micael Bydén.

Regeringen har i dag torsdag den 13 oktober utsett Klas Eksell till ny personaldirektör i Försvarsmakten.
Regeringen har i dag torsdag den 13 oktober utsett Klas Eksell till ny personaldirektör i Försvarsmakten. Foto: Anton Torstensson/Försvarsmakten

– Självklart är jag stolt och hedrad. Det viktigaste nu är att omhänderta personalförsörjningsutredningen och fortfarande hålla uppe frivilligheten på bästa sätt. Samtidigt ska vi lyckas med vår egen officersutbildningsrapport, så att vi får fart på inflödet av officerare, säger Klas Eksell.

Han lyfter fram bredden av frågor som det roligaste en personaldirektör får arbeta med.
– Det är kompetens- och personalfrågor, villkorsfrågor samtidigt som vi ska ha koll på siffror, analys och förslag. Och det är hela tiden ett centralt och skarpt arbete, för personalen är vår viktigaste tillgång i Försvarsmakten.

Klas Eksell är definitivt inte någon nybörjare inom personalområdet: sedan 1 januari 2013 har han varit ställföreträdande personaldirektör. Tidigare har han bland annat varit chef för Markstridsskolan, senior mentor i Afghanistan och arbetat på den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must.

I samband med utnämningen befordrades Klas Eksell till generalmajor.