Gör skillnad för andra- utveckla dig själv

På Försvarsmaktens logistik och motorskola i Skövde finns oändliga möjligheter att utveckla sig själv som leder till skillnad för dig, för andra och för samhället.

Aktivt arbete i stridsställningen under elevledd skarpskjutning.
Aktivt arbete i stridsställningen under elevledd skarpskjutning. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
- Här övar vi krigsgravtjänst. Ett viktigt och mycket nyttigt moment som fick många av oss att tänka efter, säger Hampus Hagstedt.
- Här övar vi krigsgravtjänst. Ett viktigt och mycket nyttigt moment som fick många av oss att tänka efter, säger Hampus Hagstedt. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Chefen kommenderar gruppen upp på linje inför tagande av stridsställning under skarpskjutningsvecka på Kosta skjutfält.
Chefen kommenderar gruppen upp på linje inför tagande av stridsställning under skarpskjutningsvecka på Kosta skjutfält. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Återhämtning under Chefens övning, en två veckor lång prestationsövning där kadetterna prövas som chefer under ogynnsamma förhållanden.
Återhämtning under Chefens övning, en två veckor lång prestationsövning där kadetterna prövas som chefer under ogynnsamma förhållanden. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
En andningspaus mellan gruppering och drivmedelsersättning under instruktörskurs drivmedel.
En andningspaus mellan gruppering och drivmedelsersättning under instruktörskurs drivmedel. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Ammunitionstjänsten är en viktig del i utbildningen till specialistofficer inom logistiken. Hela krig kan avgöras på att rätt ammunition levereras till rätt plats, i rätt mängd i rätt tid.
Ammunitionstjänsten är en viktig del i utbildningen till specialistofficer inom logistiken. Hela krig kan avgöras på att rätt ammunition levereras till rätt plats, i rätt mängd i rätt tid. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

En av många utbildningar som skolan erbjuder är specialistofficersutbildning som pågår för fullt. Under hösten går 14 kadetter sin tredje och sista termin på utbildningen. Hampus Hagstedt är en av dem.

- Utbildningen är bra på många sätt. Den ger olika saker beroende på vilken personlig mognad man har. För mig, som är lite över 30 år, innebär det att jag ser saker i ett sammanhang som jag inte gjorde tidigare, säger han.

Utbildningen är ett och ett halvt år där fokus i början är kurser inom logistik. Kadetterna får inledningsvis förarbevis och körkort på tung lastbil. För att sedan få en utbildning i hur man transporterar farligt gods (ADR). I specialistofficersutbildningen ingår också tre instruktörskurser, ammunition-, vatten- och drivmedelsinstruktör.

Hampus Hagstedt går specialistofficersutbildning.
Hampus Hagstedt går specialistofficersutbildning. Foto: Anders Beckman/Försvarsmakten

Praktik och teori

I slutet av utbildningen får kadetterna en fortsättningskurs i logistik där alla praktiska kunskaper vävs samman med fördjupade teoretiska kurser. Som slutkläm på utbildningen genomförs en avslutande logistikövning där teori och praktik får smälta samman i fältmiljö. Slutligen återstår vård och utbildning i mobilisering och REMI (reorganisation och materielinventering). När kadetterna genomfört alla utbildningsmoment väntar examen där de blir utnämnda första sergeanter.  

- Det är spännande. Man är kvar i samma firma men det är ett helt nytt arbete, säger Hampus Hagstedt.

Reflektioner kring tunga frågor

Parallellt med specialistofficersutbildningen pågår en anpassad specialistofficersutbildning med 31 kadetter. De går nu första terminen vars fokus är ledarskap och likabehandling. Här handlar det om alltifrån att hitta sig själv, sin ledarprofil och möta stress till att prata om döden. En del i utbildningen som även Hampus Hagstedt läst.

- Det tycker jag har varit mest givande. För mig är det viktigt i det här yrket att man pratar om döden och att det inte är något främmande. Det är en del av vårt arbete. Förutsättning för att kunna kriga är att man avhumaniserar sin motståndare. Även sina kamrater som man är nära kan komma att ställas inför döden och det är något man måste förbereda sig för mentalt, säger Hampus Hagstedt.

Förutom ledarskap i olika situationer får kadetterna även en skjutledarutbildning i AK5C och trupputbildningskurs.

Låter specialistofficersutbildningen intressant finns fortfarande chansen att söka till nästa år. www.jobb.forsvarsmakten.se

www.instagram.com/trangregementet finns bilder från Hampus Hagstedt och hur han har upplevt utbildningen hittills.