Försvarsmaktsråd i Östergötland

Landshövding Elisabeth Nilsson blev historisk som första ordföranden för ett försvarsmaktsråd i Östergötland när hon idag valdes av representanter från Försvarsmakten, kommuner och andra myndigheter samt näringslivet i Östergötland. Nu börjar det formella arbetet att inom ramen för försvarsmaktsrådet öka samarbetet mellan de lokala förbanden och övriga delar av länet.

Garnisonschefen överste Peder Söderström och landshövding Elisabeth Nilsson klubbade beslutet att bilda ett försvarsmaktsråd. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Chefen för förbandsproduktion, brigadgeneral Anders Callert, var en av talarna. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Det pratades inte bara om olika typer av befattningar som finns i Försvarsmakten, representanter fanns också med för att svara på frågor. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Försvarsmaktrådet i Östergötland kommer att arbeta med fyra arbetsgrupper i två huvudspår. Det första är rekrytering och att underlätta rörlighet för arbetskraft mellan Försvarsmakten och samhället i övrigt. Bland annat genom att ge möjlighet till växeltjänstgöring och beskriva vilka värdefulla förmågor en utbildning inom Försvarsmakten skapar. Konkreta exempel är att hitta jobb åt soldaters som slutar, underlätta för tidvis anställda eller förklara för arbetsgivare vad de vinner på att ha anställda som är aktiva i hemvärnet. Landshövdingen berättade att Länsstyrelsen alltid varit nöjda när de rekryterat anställda med försvarsmaktsbakgrund.

– De som söker sig till Försvarsmakten ska veta att det finns ett intresse för dem bland andra arbetsgivare.

Det andra spåret har mycket gemensamt med rekrytering, och det är försvarsinformation. En oroligare omvärld och ett ökat försvarsintressen ökar också behovet av information. Vad gör Försvarsmakten, i det här fallet i Östergötland, och hur kan man som enskild eller företag/myndighet hjälpa till.

Chefen för Linköpings garnison, översten Peder Söderström, valdes till vice ordförande men det är inte bara de åtta enheter som finns representerade i garnisonen som ingår från Försvarsmakten utan också P4 och MSS på Kvarn i Motala kommun. Dessutom finns två hemvärnsbataljoner med soldater i länets samtliga tretton kommuner.