FN-dagen högtidlighölls på Djurgården

Måndag den 24 oktober högtidlighölls FN-dagen traditionsenligt vid FN-minnesmärket på Djurgården i Stockholm. Konteramiral Anders Grenstad, chef för Försvarsmaktens veteranenhet höll ett av högtidstalen.

Traditionsenlig kransnedläggning vid FN-monumentet på Djurgården i Stockholm. Foto: Daniel Nybling/Försvarsmakten
Representanter för Kongoveteranerna, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och flera utlandsveteraner med anhöriga fanns på plats vid FN-monumentet på Djurgården i Stockholm. I mitten Anders Grenstad, chef för Försvarsmaktens veteranenhet. Foto: Daniel Nybling/Försvarsmakten
Representanter för Kongoveteranerna, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och flera utlandsveteraner med anhöriga fanns på plats vid FN-monumentet på Djurgården i Stockholm. Foto: Daniel Nybling/Försvarsmakten
En av högtidstalarna var konteramiral Anders Grenstad, chef för Försvarsmaktens veteranenhet. Foto: Daniel Nybling/Försvarsmakten

Vid ceremonin vid minnesmonumentet på Djurgården hade ett stort antal utlandsveteraner samlats. Högtidstal hölls av Tor Cavalli Björkman, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Bengt Wicksén, Kongoveteranerna och konteramiral Anders Grenstad, chef för Försvarsmaktens veteranenhet. Talen följdes av medaljering, kransnedläggning och en tyst minut.

− FN-dagen är viktig att högtidlighålla och leder till eftertanke. Närmare 100 000 män och kvinnor från Sverige har sedan 1948 deltagit i internationell tjänstgöring världen över och de flesta under FN flagg. Det har gjorts stora uppoffringar av de tjänstgörande och deras anhöriga, vi är stolta över våra utlandsveteraner och deras värdefulla gärning kommer aldrig att falla i glömska, de har alla vår djupa respekt, säger konteramiral Anders Grenstad, chef för Försvarsmaktens veteranenhet.

FN-dagen genomförs världen över till minne av att FN-stadgan trädde i kraft den 24 oktober 1945 efter det att de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemsstaterna ratificerat FN-stadgan. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt. FN verkar för globalt samarbete för fred, utveckling, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter. I Sverige, Danmark och Finland är den 24 oktober en allmän flaggdag.