En dag till sjöss är en bra dag

Besättningen på HMS Ulvön är inne i en intensiv period. Man har just avslutat ett pass sjöövervakning. Ett pass där det blåste och gick hög sjö från losskastning till förtöjning. Däremellan övervakade man svenskt sjöterritorium och de nya sjömännen ombord fick bekänna färg direkt. Den här veckan är lugnare rent vädermässigt men däremot är verksamheten intensiv, med huvudtjänsten minröjning på menyn.

Samarbetet mellan personalen framför sonarskärmarna är avgörande för hur effektivt fartyget är. Härifrån manövreras också undervattensfarkosterna.
Samarbetet mellan personalen framför sonarskärmarna är avgörande för hur effektivt fartyget är. Härifrån manövreras också undervattensfarkosterna. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
ROV-E är en engångsfarkost som med en riktad sprängladdning spränger minan (och sig själv). Här är dock en övningsversion som kan återanvändas.
ROV-E är en engångsfarkost som med en riktad sprängladdning spränger minan (och sig själv). Här är dock en övningsversion som kan återanvändas. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Örlogskapten Nils Forsberg är fartygschef på HMS Ulvön.
Örlogskapten Nils Forsberg är fartygschef på HMS Ulvön. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
En minförstöringsladdning monteras på undervattensfarkosten.Med hjälp av en utskjutbar arm kan laddningen placeras intill minan som ska sprängas.
En minförstöringsladdning monteras på undervattensfarkosten.Med hjälp av en utskjutbar arm kan laddningen placeras intill minan som ska sprängas. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Att leta minor är en tålamodskrävande uppgift som kräver noggrannhet och lagarbete. Varje besättningsmedlem har många olika uppgifter som ska lösas och det är viktigt att man snabbt får upp kunskapen hos nypåmönstrade. Fördelen med anställda sjömän är att det hela tiden finns erfarenhet ombord. De nya får hela tiden stöd från alla möjliga håll och lär sig av sina mer rutinerade kamrater.

Systerfartyget HMS Vinga är också ett minröjningsfartyg av Kosterklass.
Systerfartyget HMS Vinga är också ett minröjningsfartyg av Kosterklass. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Från sökning till identifiering

Ett minröjningsfartyg använder sin sonar som med hjälp av ljudpulser, och det eko man får tillbaka, försöker hitta den nål i höstack som minan kan utgöra. Stenar, kuperad botten, skrot och en vattenmassa med olika temperaturskift är bara några av de svårigheter man som sonaroperatör ställs inför. Många timmars träning krävs för att bli bra på att utnyttja de tekniska möjligheter som maskinen erbjuder.

- Den här veckan övar vi på HMS Ulvön, tillsammans med systerfartyget HMS Vinga, hela kedjan, från sökning och klassificering med sonaren till identifiering med undervattensfarkosten och slutligen oskadliggörande av minan genom sprängning, säger Nils Forsberg som är fartygschef på HMS Ulvön.

Säker och effektiv hantering av farkoster

Ombord finns tre olika obemannade undervattensfarkoster. Störst är en gul farkost med egen spaningssonar på. Den kan köras långt framför fartyget och via en optisk kabel skicka tillbaka vad den ser. På så sätt kan ett säkert avstånd hållas till minorna. En annan något mindre farkost är den som används oftast. På den finns en bland annat en videokamera som gör att operatören ombord kan se och identifiera vad det är som man hittat på botten. Den kan också placera ut en sprängladdning som oskadliggör minan. Slutligen finns en liten farkost av engångstyp med en riktad sprängladdning i fronten som också oskadliggör minor.

Alla dessa farkoster ställer krav på säker hantering när de sjösätts och bärgas. De är både tunga och värdefulla och kan lätt skadas när de hänger i kranen och ska i eller ur vattnet.

Säkra leder och hamnar

Sverige är ett import- och exportberoende land där mer än 90 procent av uterikeshandeln går via fartyg. Minröjningsfartygens uppgift i kris eller krig är att se till att våra farleder och hamnar fortsätter att vara öppna så att våra egna örlogsfartyg kan röra sig fritt och den egna handeln kan fungera. Vältränade besättningar på minröjningsfartygen är därför en förutsättning.