Blivande minörer genomför strid mot sjömål

Sensorgruppen har i skydd av mörkret innästlat i skärgården sydväst om Lysekil på västkusten. Undervattenssensorer och minor är på plats och ingenstans syns ett spår av mänsklig aktivitet utöver enstaka ankarliggande fartyg i horisonten som väntar på sin tur att gå in i Brofjorden.

Sensorplutonen har sprängt en mina då sensorerna gav utslag att något fanns under ytan. Foto: Frivilliga flygkåren/FFK
Den lugna ytan reser sig plötsligt då operatören har avfyrat minan. Foto: Frivilliga flygkåren/FFK
En stridsbåt och en lätt trossbåt får order om att kontrollera ytan vid detonationsplatsen för att sedan fortsätta anfallet med att släppa sjunkbomber. Foto: Frivilliga flygkåren/FFK
Den lätta trossbåten gör full fart mot detonationsområdet. Foto: Frivilliga flygkåren/FFK

Sensorgruppen följer sedan ett par minuter ett undervattensobjekt med sina passiva spaningssystem och koncentrationen hos operatörerna är hög. Målet klassificeras och eldordern ges. Operatören osäkrar den kontrollerbara mineringen och övervakar systemets sensorer i väntan på att få absolut rätt tillfälle. Så plötsligt, efter att alla sensorer visat grönt ljus, ungefär tusen meter bort, ändrar den för årstiden lugna havsytan utseende. Ett vitfärgat cirkulärt område breder ut sig blixtsnabbt. Berget av bohuslänsk granit som operatören befinner sig på, gungar och snart därefter reser sig havet framför hans ögon i en gigantisk vattenkaskad.

Övningsledare fanjunkare Nicklas Berggrens röst hörs sedan, ”momentet pausas, stridsbåt 841, kontrollera ytan vid detonationspunkten. Dokumentera och anmäl mängden död fisk på ytan!" Snart rapporterar stridsbåtens personal att det enbart syns en mindre mängd fisk som är död eller bedövad i sprängområdet. Övningen kan därför fortsätta och snart sätter en stridsbåt och lätt trossbåt full fart för att följa upp minsprängningen med ett gemensamt sjunkbombsanfall.

Sensorplutonens uppgifter

Så här kan verkligheten se ut för en sensoroperatör/minör tjänstgörande på sensorpluton. Den här gången var det övning och utbildning av soldaterna mot sin väg att bli minörer. Soldaterna har sedan i våras utbildats vid sensorplutonen ingående i 17:e bevakningsbåtkompaniet och nu är ytterligare en prövning mot målet att bli färdig sensoroperatör/minöravklarad.

Sensorplutonen ingår i 17:e bevakningsbåtkompaniet och är en kvalificerad snabbrörlig enhet med huvuduppgiften att bedriva fast- och rörlig spaning på och under havsytan i kustnära områden. För att kunna lösa uppgifterna använder sig plutonen bland annat av passiva sonarsystem, kontrollerbara mineringar, sjunkbomber och tunga understödsvapen. Vid sidan av sina huvuduppgifter är Sensorplutonen bevakningsbåtkompaniets huvudsakliga resurs vid lösande av markstridsuppgifter. Båda begreppen sensoroperatör och minör används.

 

Just nu rekryterar 17:e bevakningsbåtkompaniet i Göteborg ytterligare soldater till sensorplutonen.