Svåra beslut för sjukvårdspersonalen

Om en soldat som blivit utsatt för kemiska stridsmedel behöver det inte innebära att det är den enda skadan som personen har. Där kan också finnas mängder av andra skador som i sig betyder att soldaten löper risk att avlida om behandlingen inleds med en sanering. Svåra val som den medicinska personalen måste göra. Ibland är det nödvändigt att öppna upp kläderna för att kunna påbörja vården.

En kombinationsskadad ligger livlös på den medicinska personalens bår. Här gäller att kunna fatta svåra beslut för att rädda liv. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Området längst upp kring huvudet exponeras och saneras för att kunna påbörja de viktigaste stegen i livsuppehållande behandling. Lars Viklund är ytterligt välsminkad och ger ett närmast skrämmande intryck där han ligger och ”spelar livlös”. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Den skadade hade inte bara det skadade knäet som var förbundet. Vaden visade sig vara allvarligt skadad med risk för omfattande blodförlust. En torniquet avhjälpte det omedelbara hotet. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Under Reccex 2016 övas att ta hand om kombinationsskadade, till exempel en som utsatts för kemiska stridsmedel och dessutom blivit skottskadad. Det finns en rad frågor som den behandlande personalen måste ställa sig. Den kanske mest relevanta frågan är vad som är det viktigaste, att sätta in motgift mot det kemiska stridsmedlet är ganska givet men när ska personen saneras. Vad händer om man inte stoppar blödningar som riskerar att försätta patienten i en chock som inte går att häva? Hur påverkar det möjligheten att i nästa steg att sanera den drabbade soldaten och långsiktigt kunna hjälpa den drabbade? Det är svåra beslut och i vissa fall går livsuppehållande åtgärder före saneringen.

"Expose to treat"

Under lördagen den 24 september genomförde delar av soldaterna en övning i "Expose to treat", exponera för behandling på svenska. En övning med bra resultat och givande diskussioner. Detta inte minst på grund av extremt välsminkade statister i övningen som dessutom var instruerade av de medicinska förbandsinstruktörerna att agera så realistiskt som möjligt.

För många av deltagarna blev detta en upplevelse som kommer att följa dem en tid med eftertanke i allvaret med skador av denna typ.

Reccex 2016

Reccex 2016, Reconnaissance exercise är en övning till skydd mot massförstörelsevapen.

Tid: 20 -28 september 2016

Plats: Umeå Västerbotten, Försvarsmaktens område med övnings- och skjutfält.

Organiseras av: Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå.

Deltagare: Cirka 200 från Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Sverige.

Frågor om övningen hänvisas till:
Wilhelm Guldbrand, Informationschef vid Totalförsvarets skyddscentrum, tel: +46 70-686 55 59.

Läs mer om övningen

Karta