Sommarläger med sjövett och samarbete

Det är torsdag förmiddag och sommarläger på skärgårdsön Märsgarn utanför Berga i Stockholms södra skärgård. Temat är sjöliv och på schemat står bland annat navigering, segling, rodd och fältövning. Men även utbildning i sjukvård, försvarsupplysning och livräddning ingår.

Roddmomentet lockade till många skratt. Foto: Stephan Sjöberg/Försvarsmakten

Runt en sjukvårdsbår står en grupp ungdomar samlade och löser en sjukvårdsuppgift. Det är tävling, och gruppen vill givetvis vinna. Men ingen har tidigare sett en militär sjukvårdsbår och livliga diskussioner förs om hur den ska sättas ihop.

Det är i år fjärde gången som Försvarsmakten och Sjövärnskåren i samarbete med Fryshuset genomför sommarlägret som benämns Märsgarn 3. I år är det 25 ungdomar, 23 tjejer och 2 killar mellan 13 och 21 år, som under fem intensiva dygn får lära sig grunderna i sjövett, där teori varvas med praktiska övningar på sjön.

Dagen börjar med fyspass på sommarlägret. Foto: privat

Under lägret bor ungdomarna tillsammans med ledarna från Fryshuset på logementen på ön. Varje morgon inleds med ett fyspass utomhus kl. 06.00, därefter startar dagens program som är fulltecknat till läggdags vid 22.00.

− I år har vädret varit en utmaning. Vi har fått anpassa verksamheten lite efter det blåsiga och kalla vädret, men i stort har vi genomfört hela det planerade programmet, säger Jonas Kindgren, som är skolchef på lägret och örlogskapten inom Försvarsmakte, och sedan många år aktiv inom Sjövärnskåren.

Ett av de uppskattade momenten är att ungdomarna själva, efter en kort grundkurs i navigation, får navigera och styra båt.

− Det är fantastiskt att se hur ungdomarna växer när de ställs inför en tuff utmaning. Vi övar mycket på att samarbeta i grupp; både i fält och på logementet. Det är lika mycket ett lärande för oss ledare som för ungdomarna. Det sker många spontana möten mellan personer som annars aldrig skulle träffa varandra, som ofta leder till givande samtal om både stort och smått, säger Stephan Sjöberg, överstelöjtnant vid Försvarsdepartementet och en av initiativtagarna till Märsgarn 3.

Gemensamt för deltagarna på sommarlägret i år är att de är aktiva inom Frysbox, ett projekt inom Fryshuset som kombinerar thaiboxning med dialog. Flertalet ungdomar i projektet är tjejer, många med invandrarbakgrund.

− Grunden för vår verksamhet är att varva idrott och passion med självstärkande övningar där fokus ligger på ökad självkänsla. Vid varje träningstillfälle har vi en timme träning och avslutar med en timme där vi pratar om träningspasset och om det som dykt upp i vardagen. Träningen är grunden för dialog, säger Pernilla Johansson, som är verksamhetsansvarig för Frysbox och flerfaldig mästare inom thaiboxning.

− Det är extra roligt att det är övervägande tjejer som deltar i årets läger. Många hade med sig positiva minnen från förra årets läger som spridit sig inom Frysbox. Tillsammans med Försvarsmakten har vi arbetat mycket på att förbereda ungdomarna inför lägret med presentationer och diskussioner innan lägret startade, säger Pernilla Johansson.

För de flesta av ungdomarna är det första gången som de kommer i kontakt med Försvarsmakten och att anpassa sig till tider, sova på logement och att gå klädd i militärkläder är nytt och lite ovant, men de roliga aktiviteterna och de positiva intrycken överväger. Här är några röster från deltagarna:

"Det är kul med alla aktiviteter, särskilt när vi fick ro tillsammans. Det skapade bra sammanhållning. En annan rolig aktivitet var när vi fick dyka efter docka på fyra meters djup."

Förutom alla aktiviteter ges information om Försvarsmaktens verksamhet.

− Vi vill visa på de breda möjligheterna som finns att arbeta eller vara aktiv inom Försvarsmakten och att vi är en modern organisation som vill spegla och nå alla delar av samhället. Sommarlägret ger en möjlighet att bredda rekryteringsbasen eftersom målgruppen för Märsgarn 3 är ungdomar som Försvarsmakten annars har svårt att nå, säger Stephan Sjöberg.
− De som fyller femton eller sexton nästa år kan redan då söka till Sjövärnskårens ordinarie sommarskolor, avslutar Jonas Kindgren.