Samband på hög nivå

För att kunna verka från en annan plats än den ordinarie huvudbasen krävs det att kommunikationen fungerar. Under Flygvapenövningen har personal från Ledningsregementet funnits på plats för att stötta flygvapnet och luftvärnet.

En 42 meters mast som upprättatas av en radiolänkgrupp. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Under övningen har en kompanistab lett kompaniet och följt upp pågående verksamhet. Alexander Resin var en av två insatsledare på plats. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
En trosspluton från 122:a sambandskompaniet har under övningen stöttat med bland annat fältkok. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

124:e sambandsförstärkningskompaniet vid Ledningsregementet i Enköping stödjer många olika förband inom Försvarsmakten med kommunikation. 

− Vi har tre huvuduppgifter; förstärka och ersätta förbindelser i fasta nätet och dessutom ansluta förband och staber till det fasta näten, säger Alexander Resin, insatsledare vid 124:e sambandsförstärkningskompaniet.

I kompaniet finns bland annat fjärrsambandsgrupper och radiolänkgrupper. Den förstnämnda ser till att ansluta förband till fasta nätet genom satellitkommunikation. Radiolänkgrupper sätter upp master och olika typer av länkar för att skapa förbindelser.

− Vi har en efterfrågad förmåga då vi möjliggör för förband att leda från en annan plats än den ordinarie.

Efter övningen väntar en återtransport till Enköping.