Lyckat depåstopp i Ystad

Fartygen har efter den första fasen av övningen Northern Coasts 2016 varit inne vid den tillfälligt upprättade basen i Ystad, bunkrat och återfyllt förnödenheter. Nu har de kastat loss igen och det tillämpade skedet av övningen är i full gång.

Det råder mycket aktivitet i hamnen när HMS Visby kommer in för bunkring och proviantering. Foto: Mattias Hansson/Försvarsmakten
Andreas Schou och Thommy Svensson gör klart för bunkring av HMS Nyköping. Foto: Mattias Hansson/Försvarsmakten
Peter Andersson, Marina Logistikkompaniet, är beredd på att ta emot tamparna när fartyget HMS Nyköping kommer in för förnödenhetsförsörjning. Foto: Mattias Hansson/Försvarsmakten

Under NOCO 2016 har Marinen upprättat ett gemensamt National Support Element, NSE, bestående av delar av Logistikkompaniet ur Marinbasen och 34:e underhållsenheten ur Tredje sjöstridsflottiljen.

Huvuduppgiften är stödet till de svenska fartygen i den multinationella övningen som pågår runt Danmark, med person- och godstransporter, förtöjningar, losskastningar samt förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst. Man har även lämnat visst stöd till Norges NSE som också valt att gruppera på den svenska sidan av sundet.

När fartygen kommer i hamn för att bunkra och proviantera eller för att repareras, möts de av personal som ser till att de beställda förnödenheterna och reservdelarna överlämnas.  

Tillfället att verka som en sammansatt enhet, bestående av personal och materiel från olika marina förband har gett möjligheten att med ett nationellt perspektiv öka förståelsen för logistikflödet mellan de olika aktörerna i den marina logistikkedjan och därmed höja uteffekten, då man lär sig av varandra och förstärker varandras resurser.