Litauiskt statsfartyg bröt mot tillträdesförordningen

Ett litauiskt statsfartyg passerade den 1 september in på svenskt territorium utanför Göteborg utan giltigt tillstånd vilket är att betrakta som ett brott mot tillträdesförordningen.

Samma fartyg bröt även mot tillträdesförordningen den 7 september på väg till Malmö. 

Försvarsmakten har lämnat en rapport om händelserna till regeringskansliet.