Fortsatt utveckling av brigadledningsförmåga

Under de två senaste veckorna har 2:a brigadstaben deltagit i ASSÖ 16 (arméns stabs- och sambandsövning) i Enköping. Övningen var ett viktigt steg i brigadens fortsatta utveckling och målet var att samträna dels brigadchefens direkt underställda chefer men också med sidoförband i form av 3:e brigadstaben.

Brigadchefen Stefan Sandborg Foto: Försvarsmakten
2:a brigadstaben under arméns stabs- och sambandsövning Foto: Försvarsmakten

- ASSÖ 16 har varit en mycket bra övning för att utveckla arméns förmåga att strida med sina brigader. Övningen har också utvecklat brigadstabens operativa effekt men även samspelet med våra direkt underställda chefer vilket har gjort att vi kunnat fortsätta bygga laget i 2:a brigaden. Att få möjlighet att göra det är en förutsättning för att vi skall lyckas med brigadens nästa stora delmål; AURORA 17, säger 2:a brigadens chef Stefan Sandborg.

Stabens eget fokus under övningen har varit att fortsätta samträna dess olika delar samt att träna tillsammans med ledningskompaniet ur Ledningsregementet. Detta har gett resultat vilket bådar gott inför de kommande övningarna 2017.

– Vi i brigadstaben tror på vår ledningsmetod och har nu haft flera övningstillfällen på oss att befästa den. Under ASSÖ har vi kunnat samträna med 3:e brigadstaben och exempelvis Militärregion Väst vilket har inneburit en ny dimension för oss i staben. Detta är särskilt viktigt för att skapa en bra träningssituation för våra tidvis tjänstgörande reservofficerare och soldater som varit inkallade till övningen, säger Stefan Eriksson, stabschef vid 2:a brigadstaben.

Nästa gång större övningstillfälle för 2:a brigadstaben är under ASSÖ 17. Den genomförs i mars 2017 och då är den tydliga ambitionen att fortsätta höja nivån på brigaden och ta ytterligare steg.