Försvarsmakten stödjer Polisen med ammunitionsröjningskompetens

I slutet av vecka 37 fick Göta ingenjörregemente i uppgift att understödja polisen i Dalarna med ammunitionsröjningskompetens samt sökresurs. Bakgrunden till stödet är en husrannsakan som polisen genomförde på fyra olika platser i Dalarna samt Skåne, och där det påträffades stora mängder vapen, vapendelar och ammunition varav en del misstänktes vara äldre militär materiel.

Destruering av krut. Foto: Sven Johansson/Ing 2/Försvarsmakten

Sedan förra veckan har Göta ingenjörregemente med stöd av SWEDEC lämnat stöd till polisen med ammunitionsröjningsgrupper, sökgrupper, hundekipage samt personal med viss specialkompetens. Uppgiften enheten har är att lokalisera vapen, vapendelar och ammunition samt att klassificera, identifiera, omhänderta och oskadliggöra lokaliserad ammunition. Över tiden har enheten en tät kontakt med Militärpolis för att få stöd i bedömningar kring militär materiel. Eventuella beslut om beslag tas av polisen som under hela arbetet finns på plats.

Arbetet är omfattande och krävande för deltagande personal och beräknas pågå fram till 7 oktober.