Tillsammans gör vi världen lite säkrare

Det har varit intensiva veckor i Småland och Blekinge. Cirka 1000 deltagare från 21 nationer har samlats för att tillsammans öva ett område som är både komplext och viktigt . Förmågan i fokus har varit C-IED, Counter Improvised Explosive Device.

Jonny Nilsson och Jonas Frohlund står framför en rad flaggtänger med deltagande nationers flaggor hissade.
Jonny Nilsson och Jonas Frohlund har varit ansvariga för övningen Bison Counter 2016, från planering till genomförande. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Övningen är nu avslutad, men arbetet med att implementera det här sättet att arbeta fortsätter. Att jobba med C-IED är ständigt aktuellt och varje enhet har en roll att spela i att förstå och aktivt agera mot de hotbilder som man ofta tvingas arbeta i när man löser sina uppgifter.

— Vi har dragit erfarenheter som vi har mycket nytta av och vi har fått möjligheten att öva tillsammans med många olika nationer. Det tillhör inte vanligheterna och det har varit både lärorikt och utmanande, säger Jonas Frohlund som har varit ansvarig för övningen både under planeringen och genomförandet. Tillsammans har vi gjort världen lite säkrare genom att öva den här förmågan.

Dags att åka hem

När förbanden börjar packa ihop och lämna övningen börjar arbetet med att ta till vara på allt det man lärt sig och fundera över vad det egentligen är som har genomförts.

— Det känns bra nu. Vi har i princip varit två personer som har jobbat med att planera det här och det är en process som pågått under ett drygt år. Sen har det ju varit väldigt många inblandade som har sett till att det blivit verklighet. Det har varit mycket jobb, men det blev ett bra resultat, avslutar Jonas.