Spaning, tillslag, insamling och analys

I det scenario som övningen Bison Counter följer, jobbas det med mer än bara den fysiska hanteringen av sprängladdningar. För att komma så långt som att hitta och omhänderta en hemmagjord bomb har mycket tid gått åt till att spana och inhämta information samt lägga ett pussel som leder fram till fynden.

Den svenska bordningsstyrkan från Amfibieregementet på väg mot fartyget som misstänks ha smuggelgods och sprängladdningar ombord. Foto: Carolina Lorentzon-Nilsson/Försvarsmakten
I spelet under övningen Bison Counter var MS Sydfart på väg in till Karlskrona med illegala vapen i sin last. En sökgrupp har anlänt för att säkra spår på smuggelgodset och oskadliggöra eventuella sprängladdningar ombord. De gulklädda personerna ombord tillhör den svenska övningsledningen. Övriga soldater kommer sex olika nationer. Foto: Carolina Lorentzon-Nilsson/Försvarsmakten
Besättningen ombord har övermannats och bevakas för att inte förstöra något ombord. Det är inte omöjligt att sprängladdningar har placerats ut för att förstöra vapen och annat som smugglarna inte vill ska röjas. Foto: Carolina Lorentzon-Nilsson/Försvarsmakten
För att ytterligare kunna söka igenom MS Sydfart behöver hon tas in till en hamn. Hamnen måste dock sökas igenom noggrant så att inga minor, sprängladdningar eller personer finns på området som kan omintetgöra tillslaget. Foto: Carolina Lorentzon-Nilsson/Försvarsmakten

Att smuggla in vapen och sprängladdningar illegalt sker av förklarliga skäl i det dunkla, men tack vare gediget spaningsarbete har övningsdeltagare nu fått nys om en transport på väg in i Karlskrona. Och mycket riktigt, ombord på M/S Sydfart fann bordningsstyrkan minst en hemmagjord bomb och annat material som nu tagits om hand för vidare analys. Besättningen ombord övermannades och överlämnades till Polisen.
Det troliga är att fartyget skulle lasta av materialet på en undanskymd plats för någon form av bearbetning eller montering, och därefter fraktas vidare uppåt landet.

Allt material som man hittade ombord och även på andra övningsplatser skickas nu till ett mobilt laboratorium med all nödvändig utrustning för att göra detaljerade analyser.  Där kartläggs allt som kommer in och som sammantaget kan ge viktiga ledtrådar till att hitta nätverken bakom den illegala verksamheten.
På laboratoriet arbetar experter som kartlägger material och metoder, t.ex. hur tändanordningar är byggda för att se mönster och om det finns DNA eller andra spår av förövarna.
Om indikationer visar på att samma tillvägagångssätt har använts för tillverkning av bomber som återfunnits på olika platser, försöker man kartlägga omgivningarna och kan på så sätt ringa in bombtillverkaren.
Duktiga bombbyggare hyrs in och lär ut sitt hantverk till andra medlemmar som i sin tur lär sig tillverkar bomber.

Det är alltså ett gediget samarbete där spaning, tillslag, insamling och analys förhoppningsvis resulterar i upptäckten av en liga eller kriminellt nätverk.