Sommarskola på Revinge

Under sommaren bedriver flera frivilliga försvarsorganisationer utbildningar i Skåne. Så även detta år då Försvarsutbildarna, Svenska Lottakåren, Bilkåren samt HvSS anordnade ett antal kurser.

Grundutbildning för frivilligorganisationerna, GU-F, övar gruppstrid Foto: Miriél Widerström/ Försvarsmakten
Representanter ur Försvarsutbildarna, Skånska gruppen, Prod Utb, Prod utb Friv, Lottakåren, Bilkåren och HvSS diskuterade personalförsörjning och gemensamma logistikutmaningar. Foto: Mariél Widerström/ Försvarsmakten

Utbildningstäten med bandvagns- och lastbilsförare fick göra allt ifrån traditionsenlig stadskörning i Malmö och Lund till att vada med vagnarna över en å. Och en grupp stabsassistenter som ska kunna arbeta på högkvarteret och militärregionala staber fick lära sig både expeditionstjänst och ledningssystem.

Utöver det så utbildades ledningsplutonchefer, instruktörer och ett 30-tal nya medlemmar till diverse organisationer som fick genomgå GU-F (grundläggande utbildning för frivilligorganisationer).
Under veckorna så besöktes kurserna av representanter ur organisationerna, Prod Utb, Prod utb Friv, regementsstaben samt Skånska gruppen. Dessa diskuterade hur informationen och kunskapen kring de frivilliga organisationerna kan förbättras men även hur utrustning och logistik fungerar i nuläget. Personalförsörjning var som vanligt ett hett ämne och alla var överens om att samarbete mellan organisationer ger högre uteffekt.

Deltagarna var mycket nöjda med sommarkurserna och för vissa följer vidareutbildning redan under hösten.

Läs mer om kurser på www.frivilligutbildning.se