Så oförutsägbar som möjligt

I de djupa skogarna i Småland råder febril aktivitet. En ingenjörbataljon är i full färd med att skapa framkomlighet , bland annat genom att bygga broar och söka efter minor. Men under övningen är inte bara bataljonens förmåga att lösa dessa uppgifter i fokus utan främst att kunna agera under hotet från improviserade spängladdningar, och att kunna bidra i arbetet med att motverka dessa. De övar C-IED (Counter Improvised Explosive Device).

Soldat promenerar över en bro.
Alla är en resurs i underrättelsearbetet. Att motverka improviserade sprängladdningar och liknande hot är huvudsyftet med övningen Bison Counter 2016. Foto: Gustaf Ubby/Försvarsmakten
Soldater bygger bro i mörker.
Ingenjörsoldater i full färd med att bygga en bro för att andra förband ska kunna förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Soldater står i skogen och pratar med varandra.
Ingenjörsoldater i samtal under Bison Counter 2016. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Dykare halvvägs upp genom vattenytan. Närbild på ansiktet.
Fältarbetsdykare i arbete under övningen. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Som en del av övningen Bison Counter 2016 övar ingenjörbataljonen från Göta ingenjörregemente, Ing 2, på att skapa förutsättningar för andra förband att ta sig fram genom skog och över vattendrag. De har förmågan att snabbt lägga, bygga och bryta broar och se till att militära förband kan förflytta  sig på bästa sätt.

— I den här övningen så löser vi vår huvuduppgift, alltså att vara en resurs för brigaden och se till att andra förband kan ta sig fram, berättar biträdande bataljonsövningsledare Mattias Johnsson. Men samtidigt som vi gör det, så är vi även en resurs i underrättelsearbetet som är i fokus under den här övningen och övar därmed också väldigt aktivt C-IED förmågan för bataljonen.

Alla bidrar med bitar av pusslet

Att arbeta med C-IED är angelägenhet för hela Försvarsmakten. Varje bataljon, ner till den enskilde soldaten eller sjömannen, ska ha kunskap om hur man bidrar till arbetet med att förstå och hantera hotbilden som finns på platser som präglas av konflikt. Oavsett om man har fältarbete, underrättelse eller luftförsvar som sin huvuduppgift så är det viktigt att man förstår hur man använder information för att skapa handlingsfrihet och för att göra sig så oförutsägbar som möjligt när man löser sina uppgifter. Därtill måste man också förstå värdet av information och hur många olika delar tillsammans kan skapa en helhet som gör stor skillnad.

Övningen går ut på att tillsammans med andra nationer öka förmågan att hantera den typ av hot som bland annat improviserade sprängladdninar utgör. Att hitta och hantera laddningarna är en del, som sedan kompletteras av kriminalteknisk kompetens på olika nivåer och ett omfattande arbete med att samla in och bearbeta information.

— När vi, likväl som alla andra bataljoner, är ute och rör oss hittar vi saker och vi ser saker som ger ledtrådar. Detta rapporterar vi in så att experterna som jobbar med själva kartläggningen av nätverken får ytterligare pusselbitar. Förhoppningsvis kan de använda det vi bidrar med för att komma närmare att aktivt kunna motarbeta själva grunden till att de här hoten existerar – nätverken som ligger bakom, berättar Mattias.

Bra övning med många erfarenheter

Övningen har gått bra och soldater och officerare har jobbat hårt under de gångna veckorna. Den har engagerat såväl hel- och deltidsanställda soldater och officerare och har utmanat dem på många olika sätt. Många erfarenheter har dragits och många utmaningar har bemötts med glädje och en lösningsorienerad inställning.

— När vi åker hem fortsätter vi jobba på att fortsätta utveckla oss med hjälp av alla de erfarenheter vi har dragit. Vi har engagerad personal som är stolta över sina arbetsinsatser och det är väldigt roligt och upplyftande att få vara med om, avslutar Mattias.