Internationell militärövning i Småland

I startgroparna för Bison Counter...

Militära fordon har rullat mot Skillingaryd i Småland under flera dagar, med representanter från förband i Sverige och från flera länder i Europa samt deltagare från USA.

På bilden svajar 21 nationer flaggor.
Tjugoen nationers flaggor är hissade vid övningen Bison Counter 2016. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Bilder visar soldater uppställda inför genomgången av övningen Bison Counter.
Samling utomhus vid skjut- och övningsfältet i Skillingaryd för genomgång. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
På bilden håller överste Patrik Ahlgren ett välkomsttal till alla deltagare inför övningen.
Överste Patrik Ahlgren hälsar alla välkomna. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Bilden visar militära fordon i olika utformningar och från olika länder syns i Småland under övningen Bison Counter.
Militära fordon i olika utformningar och från olika länder syns i Småland under övningen Bison Counter. Foto: Monica Sandsvik Svensson
Bilden visar genomgången inför övningen
Solen sken på alla deltagare första dagen på övningen. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten

Den omfattande internationella övningen Bison Counter äger rum för andra gången och Göta ingenjörregemente, Ing 2, är värd för övningen med stöd av flertalet förband inom Försvarsmakten.

Samverkan mellan förband

Alla deltagande nationers flaggor vajar i vinden, det är spänning och förväntan i luften. Överste Patrik Ahlgren, chef för Ing 2 har samlat alla deltagare utomhus för att presentera övningen och hälsa alla välkomna.
– Sveriges säkerhet skapas bland annat genom samarbete med andra, den här övningen är ett exempel på det, inledde Patrik Ahlgren. 

Från den 15 till den 26 augusti ska det övas och samverkas mellan förband i ett sammanhängande C-IED (som innebär ett helhetstänkande kring hotet från improviserat tillverkade bomber). Det handlar inte bara om att ta hand om sprängladdningar, utan också om att hämta information, bearbeta underrättelser, utbyta erfarenheter och kunskaper, identifiera och bryta ner bakomliggande grupperingar och nätverk. Helt enkelt förbereda förband och soldater att inom ramen för tilldelade stridsuppgifter möta sådana hot. 

Stort intresse

Första Bison Counter var i Holland 2013 och då deltog fem länder och vid övningen i år deltar hela 21 länder! Utländska förband deltar både aktivt i övningarna men är även med som observatörer. Tusen soldater och sjömän är på plats i Skillingaryd men övningsmomenten äger rum även i Karlskrona, Eksjö och Jönköping.

Soldaterna med olika kamouflage-varianter på uniformerna står i raka led och lyssnar på överste Patrik Ahlgrens avslutande ord.  
– Tillsammans bidrar vi till en säkrare värld!