Vi försvarar Sverige - även utanför kontorstid

Försvarsmakten vill höja medarbetarnas ersättningar vid skarpa insatser på svenskt territorium och i vårt närområde. En prioritering som ger mer pengar i plånboken och möjlighet till vila och återhämtning. Det bidrar till en bättre arbetsmiljö, skapar uthållighet och ett högre stridsvärde.

Exempel på uppgifter för stöd till samhället är stöd till polisen vid terrorismbekämpning, eftersök av försvunna personer, ammunitionsröjning till lands och till sjöss, skydd av svensk sjö- och luftfart samt hjälp vid katastrofer såsom skogsbränder, översvämningar med mera. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Försvarsmaktens insatschef Jan Thörnqvist Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

Försvarsmaktens insatschef Jan Thörnqvist menar att det idag är en orimlig obalans i kompensationer mellan övningar och nationell insatsverksamhet.
– När förbanden genomför övningar får medarbetarna ersättning i pengar och dessutom en kompensationsledighet. När förbanden beordras genomföra nationella insatser, får de endast en lägre ekonomisk ersättning i jämförelse med övningsverksamhet och ingen ledighet. Jag vet och förstår att medarbetare reagerar starkt på detta.

Det här är en knäckfråga i den avtalsöversyn som pågått en längre tid. När vi nu vill öka ersättningen och kompensationsledigheten för nationell insatsverksamhet – hur ska vi finansiera det?
− Att vi lyckas lösa finansieringsfrågan är nödvändigt när vi nu bygger ett starkare försvar med ökad tillgänglighet. Vi måste göra mer av de resurser vi har.

Försvarsmakten måste ständigt anpassa verksamhet och beredskap efter vad som händer i närområdet. Även i fredstid ska vi dygnet runt, året runt kunna försvara Sveriges territorium och landets intressen.
− Det är svårt att tidsplanera insatsverksamhet i förväg, då vi ska möta varje militär kränkning och utmaning i samhället oavsett när den inträffar. Här fungerar inte kontorstider åtta till fem. Det har medarbetarna en viss kompensation för idag, men Försvarsmakten är beredd att betala mer. Både i pengar och i ledighet för vila och återhämtning, säger Jan Thörnqvist.

Dagens arbetstidsavtal tecknades i ett annat omvärldsläge. Nu har omvärldsläget försämrats och den politiska inriktningen ändrats från ett internationellt till ett ökat nationellt fokus. Det påverkar medarbetarnas arbetsuppgifter. Numera är också samtliga soldater och sjömän anställda och går under samma villkor som officerare och övriga anställda.

Jan Thörnqvist förklarar att Försvarsmakten behöver arbetstidsvillkor som är både enklare och bättre anpassade till de nya krav som ställs.
− Försvarsmakten har ett ansvar att använda skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt och det finns inget utrymme att öka kostnaderna. Det måste vi ta hänsyn till i det fortsatta arbetet med att anpassa arbetstidsavtalen till dagens förutsättningar och rådande omvärldsläge.