Tvisten om semesterlönegarantin löst

Försvarsmakten och Officersförbundet har efter förhandlingar nått en överenskommelse om felaktigt utbetalad semesterlönegaranti. Överenskommelsen berör cirka 900 gruppbefäl, soldater, sjömän och yrkesofficerare.
- Vi är glada att vi nu kommit överens i det här ärendet. Utbetalningen har skett genom en felaktighet i Försvarsmaktens lönesystem, vilket inte de enskilda medarbetarna kan göras ansvariga för. Nu rättar vi till det här och gör allt vi kan så det inte ska hända igen, säger förbandschef Lena Sköld, Försvarsmaktens HR-centrum.

Överenskommelsen innebär att Försvarsmakten avskriver samtliga anspråk på återbetalning av belopp som understiger 6 000 kronor. För de medarbetare som fått mer än 6 000 kronor felaktigt utbetalade avskriver Försvarsmakten de första 6 000 kronorna och dessutom hälften av det belopp som överstiger 6 000 kronor.
− För de medarbetare som inte accepterar en sådan förlikning kommer Försvarsmakten att göra en individuell prövning på hela beloppet, säger Lena Sköld.

Samtidigt har Försvarsmakten och Officersförbundet enats om en gemensam grundsyn för hur liknande frågor av den här karaktären ska hanteras.
− Huvudregeln är att den som fått en felaktig lön eller annan utbetalning har en skyldighet att återbetala det felaktigt utbetalda beloppet. Men om medarbetaren inte haft något rimligt skäl att anta att utbetalningen varit felaktig finns inget krav på återbetalning. Dock ökar kravet på den enskilda medarbetarens granskning ju högre belopp som utbetalas.

Motsvarande överenskommelser har träffats med Försvarsförbundet, Saco och Seko. För medlemmar inom Officersförbundet och för oorganiserade kommer regleringen av pengarna att ske i samband med junilönen.