18:e stridsgruppen på Gotland övar

Under senaste veckan har övning Våreld genomförts i Skövde. Övningen har varit ett steg i utvecklingen för 18:e stridsgruppen på Gotland. Chefen för gruppen, Stefan Pettersson, och delar av hans stab har lett motståndarsidan under övningen och fått rejäl träning i det som är deras huvuduppgift.
– Det har varit mycket bra träning för oss och vi känner att vi tagit ett rejält kliv i vår förmåga. Nu ser vi fram emot nästa steg som blir när våra blivande soldater rycker in till sommaren.

Stefan Pettersson, chef för 18:e stridsgruppen, under sin första ordergivning i fält på tio år. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Stefan Pettersson i samtal med Överbefälhavaren Micael Bydén under ÖB:s besök på Våreld 16 Foto: Anne-Lie Sjögren

Försvarsmakten fick i den senaste försvarspolitiska inriktningen i uppdrag av regeringen att organisera en stridsgrupp på Gotland. Den ska bestå av ett mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani. Chef för stridsgruppen är överstelöjtnant Stefan Pettersson som tillträdde tjänsten i höstas. Hittills har hans arbete till stor del bestått i att rekrytera personal, organisera gruppens arbete, planera för framtiden och delta i projekt för uppbyggnaden av den infrastruktur som behövs på Gotland.

Under övning Våreld har Stefan tagit på sig hjälmen och stridsvästen för att leda förband, något som han inte har gjort på flera år.

– Jag har jobbat utanför Försvarsmakten under flera år innan jag fick tjänsten som chef för stridsgruppen. Kände mig därför lite ringrostig när jag klev in i rollen som truppförande chef under övning Våreld. Men det har gått bra, rosten börjar släppa och jag känner mig bekväm med att fatta beslut, ha ordergivning och leda truppen.

Våreld är en övning med cirka 1 500 deltagare från 11 olika förband. Regementets mekaniserade bataljon har övat anfall mot den tillfälligt sammansatta styrka som Stefan Pettersson har lett. För deras del har det blivit en rejäl övning i fördröjningsstrid.

– Det har varit bra övning för mig och de övriga i min stab som varit med. Vi har förberett oss genom att vara med på ledningsträningsövningar under våren och vi har en träningsplan framför oss som leder mot den stora försvarsmaktsövningen Aurora nästa år. Efter den fokuserar vi på flytten över till Gotland som sker i slutet av 2017.

Nästa steg i utvecklingen av stridsgruppen är inrycket av soldater i slutet av sommaren.

– När det gäller soldaterna till det mekaniserade skyttekompaniet är vi precis i slutfasen av rekryteringen. De första av dem rycker in på regementet i slutet av juli för att påbörja sin grundutbildning i Skövde.

När stridsgruppen under hösten 2017 ska flytta över till Gotland kommer de vara stationerade på Tofta skjutfält, i de lokaler som ska byggas där. Det arbetet just nu inne i förprojekteringsfasen och Fortifikationsverket beräknar att spaden ska sättas i jorden i februari nästa år.

– Det är mycket som ska göras på kort tid men planerna ser ut att hålla. Vi fokuserar på att kunna levererar det som är vår del i arbetet, en färdigutbildad och kompetent stridsgrupp som ska bidra till ökad operativ effekt, avslutar chefen för 18:e stridsgruppen på Gotland.