Stolt soldat i Luleå Pride

Luleå Pride genomfördes under den gångna helgen. Försvarsmakten fanns på plats bland utställarna i Stadsparken och deltog i paraden som genomfördes på lördagseftermiddagen under parollen ”För allas lika värde”.
− Jag är stolt att gå i uniform, säger Evelina Nybom soldat vid F 21.

Stadsparken i Luleå under Luleå Pride. Emelie Bylund, Sanja Engström, Evelina Nybom, Elin Redmo och Christopher Oltnäs samtliga anställda vid F 21. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
− Självklart att vi finns med under Luleå Pride. Vi står för allas lika värde, säger Evelina Nybom. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Clas Nilsson, stabschef vid F 21. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
I Försvarsmaktens monter i Stadsparken var det populärt att prova sin styrka i räckkhäng. Många antog utmaningen. Carl Bramsäter, I 19, instruerade hur räckhäng ska genomföras. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Cirka trettiotalet försvarsmaktsanställda från förbanden i Boden och Luleå deltog under själva paraden som genomfördes inledningsvis i hällregn. Innan paraden var det många som besökte Försvarsmaktens tält i Stadsparken. Primärt för att ta skydd för regnet men även passa på att tacka för att Försvarsmakten medverkar i Luleå Pride.

− Ja, folk vi mött är positiva att vi finns med, säger Evelina Nybom.

Försvarsmakten försvarar Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Att visa att vi står upp för allas lika värde ser soldaterna som en självklarhet.

− Att inte vara med vore konstigt, säger Evelina Nybom.

− Vårt jobb är att försvara dessa värderingar, säger Emelie Bylund.

Likabehandling och jämlikhetsfrågor är en del av vårt förändringsarbete mot Försvarsmaktens målbild 2025 där Försvarsmaktens värdegrund vägleder oss i vår agerande och vår uppförandekod är ett stöd för individuellt agerande. 

− I Försvarsmakten är det viktiga att ha rätt kompetens och att vi respekterar varandra. Hos oss får du älska vem du vill, ha vilken könsidentitet du vill och ha vilket könsuttryck du vill, säger stabschef Clas Nilsson.

Han deltog för första gången i paraden och fylldes av den energin som flödade.

− Vilken positiv energi och fin gemenskap. En riktig energikick, avslutar han.