Mångsidig stridsträningsanläggning ger bättre utvärdering

Militär verksamhet är något särskilt. Det finns ett stort allvar i att arbeta som officer, soldat eller sjöman, då man i yttersta läget har sitt eget och andras liv i sina händer. När det väl gäller räknar många med att man gör det man ska och att man löser sin uppgift. Att man har tränat och övat om och om igen för att bli så bra som det bara går är en nödvändighet. Men hur gör man?

STA kompani uppföljning ute vid stridsfordon i terrängen. Samtal över kartor.
Uppföljning ute på övningsfältet under Våreld 16 genomförd av en av stridsträningsanläggningens mobila enheter. Här tillsammans med personal ur 42:a mekaniserade bataljonen från Skaraborgs regemente, P 4. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Johan Lind och Stefan Andersson i stridsträningsanläggningen framför datorerna.
Johan Lind och Stefan Andersson arbetar i stridsträningsanläggningen som används för att spela in vad som händer på övningsfältet. Här under Våreld 16. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Paus för ett kompani ur 42:a mekaniserade bataljonen.
Paus för ett kompani ur 42:a mekaniserade bataljonen under Våreld 16. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Övningsledningsgenomgång innan dagens aktiviteter börjar under övning Våreld 16.
Övningsledningsgenomgång innan dagens aktiviteter börjar under övning Våreld 16. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Stridsfordon som gömmer sig i buskagen under Våreld 16.
Stridsfordon som gömmer sig i buskagen under Våreld 16. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Vid Markstridsskolan finns en rad olika simulatorsystem och träningsanläggningar som används för att träna individer och förband så realistiskt som det bara är möjligt utan att faktiskt kriga på riktigt. En av dem är den så kallade stridsträningsanläggningen (STA) som väldigt frekvent används för att ta in underlag för utvärdering i samband med arméns övningar runt om i landet.

— Med hjälp av vår utrustning spelar vi in allt som görs ute på övningsfältet och kan samla ihop det till utmärkta underlag för utvärdering, berättar Stefan Andersson som är chef över anläggningen. Vi kan sätta modem på både soldater och fordon och följa deras rörelser, se hur de agerar och se när de blir utslagna. Man kan inte fuska med det här, gör man fel så syns det och du får ta konsekvenserna av det, fortsätter han.

Systemet består av en till två mobila centraler där analysarbetet utgår ifrån. Sensorerna placeras ut på fordonen och även som västar på soldaterna Det kompletteras med fysisk uppföljning ute i terrängen och med foto och film. Allt sammanställs sedan till ett underlag som kan användas för att utvärdera beslut och agerande. Ett system av den här sorten medger en väldigt tydlig uppföljning baserad på fakta som systemet har spelat in.

— Vi i Sverige var först ut i världen med att tänka i det här banorna och att jobba med simulatorer på det här sättet, berättar Stefan. Vi fortsätter att ligga på framkant och moderniserar framöver systemet för att kunna vara ännu mer spetsiga i vårt underlag.

Anläggningen är ianspråktagen i de flesta av arméns större övningar, och mycket uppskattad av förbanden. Senast var de med under Våreld som genomfördes i Skövde 24-30 maj i år, där fokus låg på att följa upp och utveckla bataljonernas förmåga