Övning Baltops har inletts

Under lördagen ilastade närmare 200 amfibiesoldater och officerare det nederländska amfibiestridstödfartyget HLNMS Johan de Witt, i och med det har övning Baltops inletts ordentligt.

Fem stridsbåtar har dockats ombord på Johan de Witt. Förbanden har genomfört insats tillsammans i Adenviken då stridsbåtar också fanns med ombord Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ett flertal militära fartyg har förtöjt på Berga Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Stridsbåtar mötte upp Johan de Witt på Kanholmsfjärden för dockning Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Truppen samlad på fordonsdäck, där blev de kontrollerade mot en lista Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Stridsbåten har precis kört in i dockan och kommer att förtöjas tillsammans med ytterligare fyra stridsbåtar Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Amfibieförbandet kommer att vara grupperad ombord under en del av övningen tillsammans med finska kollegor från Nylands brigad. Att vara ombord på ett amfibiefartyg och tillsammans med andra nationer få möjligheten att öva amfibieoperationer är oerhört värdefullt för förmågeutvecklingen. Sverige och Finland har under många år haft ett nära samarbete som nu alltså fortsätter under övningen tillsammans med andra deltagande nationer.

Lång förberedelsetid

Förberedelserna inför övningen har pågått under ganska långt tid då det är många nationer som ska delta och vara överens om de olika moment som ska övas. Redan under föregående helg, embarkerade viss stabspersonal tillhörande Amfibieregementet ombord på Johan de Witt som då låg förtöjd i Holland. Syftet var att under överfarten från Holland till Sverige, integrera den svenska stabspersonalen med besättningen och förbereda embarkeringen av den svenska truppen och kommande övningsmoment.

Embarkeringen fungerade smidigt och utöver truppen, har förbandet fem stridsbåtar med ombord på fartyget. Efter embarkeringen satte fartyget kurs och fart mot Finland och övningsområdet i Syndalen där träning kommer att genomföras de närmaste dagarna. I Finland kommer det att tillkomma amerikanska förband. Efter träningsperioden i Finland, går fartyget tillbaka till Sverige och området kring södra Stockholms skärgård med fokus på Utö övnings- och skjutfält. Väl i Sverige kommer övningen att övergå i en tillämpad del, vilket innebär att truppen i förväg inte vet vad som kommer att hända