Överlämning på nationaldagen

Efter sex månader som chef över den svenska Malikontingenten lämnade överstelöjtnant Marcus Höök över ansvaret till överstelöjtnant Jonas Nilsson. Mali 03 lämnade över till Mali 04.

Till ljudet av Södra skånska regementets marsch överlämnandes såväl den svenska fanan som ansvaret för styrkan.
Till ljudet av Södra skånska regementets marsch överlämnandes såväl den svenska fanan som ansvaret för styrkan. Foto: Kalle Bendroth/Försvarsmakten
Foto: Kalle Bendroth/Försvarsmakten
Efter sex månader som chef över den svenska Malikontingenten lämnade överstelöjtnant Marcus Höök över ansvaret till överstelöjtnant Jonas Nilsson.
Efter sex månader som chef över den svenska Malikontingenten lämnade överstelöjtnant Marcus Höök över ansvaret till överstelöjtnant Jonas Nilsson. Foto: Kalle Bendroth/Försvarsmakten

Den afrikanska morgonsolen hade börjat värma när fanvakten marscherade fram mot den väntande truppen. I ett och ett halvt års tid, från Mali 01 till Mali 03, har K 3 ansvarat för att sätta upp det svenska styrkebidraget i Mali. P 7 tar nu över den stafettpinnen och ansvarar för att bemanna den svenska ISR (Intelligence, Surveilliance and Reconnaissance) kontingenten under det närmaste året. Först nu under Mali 04, och kring årsskiftet med nästa kontingent, Mali 05.

Den svenska flaggan vajade aningen stoltare än vanligt under överlämningen, som passande nog skedde under nationaldagen.

– Var ödmjuk inför uppgiften och klimatet, var avgående chef, Markus Hööks uppmaning till den avlösande styrkan.

Under ceremoniella former och till ljudet av Södra skånska regementets marsch överlämnandes såväl den svenska fanan som ansvaret för styrkan.

Pågående chef, Jonas Nilsson tackade Mali 03 för deras prestation: - Tack Mali 03, var stolta över er insats, ni har lagt grunden för ett arbete som vi ska fortsätta. Mali 04, nu börjar allvaret!

Tjänsteförättande chefen för MINUSMA sektor väst, överste Torbjörn Larsson deltog vid ceremonin tillsammans med flera andra svenska kollegor från sektorhögkvarteret. Han talade om läget i området och nyttan av de underrättelser som den svenska Malistyrkan och ASIFU* bidrar med.

Eftersom överlämningen sammanföll med Sveriges nationaldag löd, dagen till ära nationalsången på trumpetsolo ut över Camp Nobel.

När ceremonin var över hade Mali 03 och avgående CO Markus Höök lämnat över ansvaret till CO Jonas Nilsson och Mali 04.

*ASIFU: All Sources Information Fusion Unit, är MINUSMA:s fristående underrättelseförband som den svenska svenska styrkan tillhör.