Konungens 70-årspresent – ledarskapsutbildning för en hållbar värld

För att uppmärksamma konungens 70 årsdag tidigare i år tog Försvarsmakten initiativ till att, tillsammans med Scouterna, träna unga ledare i hållbart ledarskap för en bättre värld. I veckan signerades avtalet av överbefälhavare Micael Bydén och Scouternas generalsekreterare Katarina Hedberg.

Foto: Johan Larsson/ Försvarsmakten

Unga ledare och en hållbar framtid är två frågor som ligger nära både Försvarsmakten och Scouterna och för att hedra kung Carl Gustaf på hans 70-årsdag har Försvarsmakten och Scouterna tagit ett initiativ för att gemensamt utbilda unga i det som heter hållbart ledarskap.

Utbildningen kommer att ha sin utgångspunkt i de 17 hållbarhetsmål som FN fastställt och som flera av världens länder skrivit under på. FN:s globala hållbarhetsmål syftar till att uppnå tre saker de kommande 15 åren nämligen att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Det kommer att finnas två olika inriktningar på utbildningen. Det ena är skonertsegling med inriktning på marin hållbar utveckling. Den andra inriktningen är ett arrangemang i fjällmiljö med inriktning på klimatförändringar och eventuellt kulturella förutsättningar för urinvånare.

Avtalet mellan Försvarsmakten och Scouterna kommer att gälla fram till år 2020 och utbildningen kommer att genomföras en vecka om året för Scouternas åldergrupp 15-18 år.