Historisk salut i Boden

Artilleriregementet, A 9 bidrog till gårdagens nationaldagsfirande med salutskjutning på Kvarnängen, i Boden. Salut har genomförts ett flertal gånger under året, men denna gång bestod salutstyrkan av enbart kvinnor från regementet.

Måndagens nationaldagsfirande i Boden var ett historiskt firande för Artilleriregementet och Boden som en av Sveriges salutstationer. För första gången någonsin bestod salutbesättningen av enbart kvinnlig anställd personal från A 9. Foto: Samuel Stridsman/Försvarsmakten
Salut på Kvarnängen i Boden i samband med nationaldagen. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Kapten Alicia Alkert, salutbatterichef dagen till ära. Kapten Alkert är även ordförande för den utvecklingsgrupp kvinnor, UGK vid A 9, som tillsammans med regementsledningen tyckte att nationaldagen vore ett utmärkt tillfälle för förbandets anställda kvinnor att skjuta salut och därmed förhoppningsvis locka fler kvinnor till Försvarsmakten och i detta fall Artilleriregementet. Foto: Samuel Stridsman/Försvarsmakten
En stor del av Artilleriregementets anställda kvinnor. Civilanställda, soldater och officerare. Foto: Samuel Stridsman/Försvarsmakten
Chef A 9, överste Johan Pekkari, delar ut salutmedaljer till samtlig personal som var involverade i salutskjutningen under nationaldagen. Foto: Samuel Stridsman/Försvarsmakten

Över tjugo kvinnliga soldater, officerare och civilanställda samlades på måndagmorgon där de kontrollsköt och drillade pjäshandhavande inför själva salutskjutningen senare under dagen. Klockan 12.45 samma dag hissades den svenska fanan över Kvarnängen i Boden där en stor publik hade samlats. 21 skott avfyrades där salutbesättningen blev avtackad av regementschefen, överste Johan Pekkari. 

Kapten Alicia Alkert, som till vardags arbetar på pjäspluton var tillika dagens salutbatterichef.  
— Dagens salut känns kul! För fem år sen skulle vi inte ha kunnat genomföra dagens verksamhet. Då var vi bara 12 anställda kvinnor på regementet, och idag är vi nästan för många för batteribesättningen, sa Alicia Alkert och fortsatte: 
— Antalet kvinnor på A 9 växer. Det är vid sådana här evenemang som det syns extra mycket.

Chefspositionen för salutstyrkan är något passande då Alicia Alkert var den som startade nätverket Utvecklingsgrupp Kvinnor, UGK vid A 9. En grupp där förbandets anställda kvinnor, fyra gånger per år, träffas för att bland annat utveckla kvinnors arbetsförhållanden i Försvarsmakten. Ett materielprojekt där utvecklingsgruppen tog fram åtgårder för förbättring av utrustning för kvinnor i Försvarsmakten, är bara ett av flera exempel på konkreta arbeten gruppen driver. 
— Dagens budskap är att vi vill visa att det finns många kvinnor inom Försvarsmakten, och vi vill bli fler, avslutade Alicia Alkert, salutbatterichef under nationaldagen, tillika ordförande i utvecklingsgrupp kvinnor (UGK) vid A 9.