Första fasen i Baltops

Under morgontimmarna den 5 juni, anlände amfibiestridstödfartyget HLNMS Johan de Witt, till Hangö i Finland. Så snart fartyget hade förtöjt i Hangö, gick den finska truppen ombord på fartyget och inledde samma procedur som amfibieförbandet hade genomfört kvällen före.

Stridsbåt dockar in i USS Carter Hall Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Johan de Witt har under övningen två helikoptrar med under övningen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Svensk och finsk trupp genomförde et stridsmoment tillsammans Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Under stridsmomentet övades också sjukvården Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Paddy McAlpine och James Foggo, besökte övningsmomenten vid Hangö, sedan träffade de finsk media Foto: Krisina Swaan/Försvarsmakten

Proceduren innebar att personalen skulle prickas av på personallistor, tilldelas boende, låsa in vapen, ammunition och genomföra säkerhetsgenomgångar. Senare under kvällen genomfördes dessutom praktiska utrymningsövningar med all utländsk trupp. Säkerheten är viktig oavsett om vi övar eller genomför insats hemma eller internationellt.

Samträning och utbildning

Precis som förra året, har Baltops inletts med att genomföra gemensamma övningsmoment. Förbanden har olika sätt att hantera ordergivning, strid, framförande av båtar och annat, därför är den första delen extremt viktig och nödvändig att genomföra innan övningen gå in i nästa fas som är tillämpad. När nästa fas inleds, ska det inte finnas några som helst oklarheter mellan förbanden och de uppgifter de gemensamt ska lösa.

Samtidigt som truppen genomför momentövningar, arbetar den multinationella staben med att planera för kommande moment och verksamhet som leder dem till slutmålet. Staben hanterar också personalfrågor, sjö-och helikoptertransporter, logistik och mycket annat. I området kring Hangö finns också fartyget USS Carter Hall, även här har det genomförts samövningar där både svenska stridsbåtar och finska Jurmo-båtar har övat dockning.

Övningen har väckt stort intresse i Finland och finsk media följde övningen under en hel dag. Chefen för Natostyrkorna i Europa, James Foggo och hans ställföreträdare, Paddy McAlpine, har också besökt övningsverksamheten i Hangö.