"Det ställs höga krav"

Nyanställda utbildas på Livgardet

Nu pågår ”Grundkurs säkerhetssoldat” på Livgardets 13:e säkerhetsbataljon. Kursens syfte är att ge nyanställda soldater och officerare en grundförståelse för bataljonens stridsuppgifter, metoder och sammansättning.

Säkerhetsgrupp genomför vägövergång under rörlig spaning. Foto: Emil Lif/Försvarsmakten

Kursen består av de två delarna ”Barmark” och ”Vinter”. Den första delen, "Barmark", är fyra veckor lång och fokus ligger på individuella färdigheter såsom orientering, observationsövningar, rörlig spaning och juridik.

- Att genomföra rörlig spaning eller andra observationsövningar innebär att öva olika metoder att inhämta information för att kunna skapa sig en bild över hur exempelvis terrängen ser ut, berättar kapten John Jämbring som arbetar på 13:e säkerhetsbataljonen.

Under den första delen utbildas och övas deltagarna både genom föreläsningar och praktiska genomföranden. Under resten av ”Barmark” fokuseras det mer på förbandets stridsuppgifter ,alltså de uppgifter förbandet ska lösa, i grupper om åtta till tolv personer. Några av uppgifterna är förföljning, fordonspatrullering, kontroll av objekt samt strid.

Kursdeltagarna får även föreläsningar om hur deras uppgifter samordnas på plutons-, skvadrons- och bataljonsnivå i syfte att få en överblick av och en förståelse för hur deras arbete bidrar till lösandet av bataljonens uppgifter.

- Kursen är såväl fysiskt som psykiskt krävande, den innebär ömsom tunga teoretiska pass och ömsom långa dagar i fält. Det ställs höga krav på individuellt ansvarstagande och flexibilitet, säger John Jämbring.

Vinterdelen av kursen genomförs under första kvartalet 2017 och är två veckor lång. Den delen syftar till att belysa de krav som vintermiljön ställer på förbandet i lösandet av motsvarande uppgifter som i ”Barmark” och att öva skillnader i genomförandet.