Blivande rekryter möter befälen

Relativt nyligen avslutades den grundläggande militära utbildningen på förbandet och redan i augusti är det dags för att utbilda nästa omgång rekryter.

Blivande rekryterna fick målbildsförevisningar som bland annat bestod av fälttjänst Foto: Kay Henningsson/Försvarsmakten
Efter grundutbildningen är planen att de ska utbildas till att bli amfibiesoldater, de fick träffa anställda soldater som berättade om deras arbete Foto: Kay Henningsson/Försvarsmakten
De antog utmaningen att testa att bära ryggsäck en bit Foto: Kay Henningsson/Försvarsmakten
Killarna och tjejerna fick själva fundera på hur de kan förbereda sig inför deras grundutbildning Foto: Kay Henningsson/Försvarsmakten

Som ett led i förberedelserna inför den kommande utbildningen, hade Grundutbildningskompaniet bjudit in de blivande rekryterna till förbandet för att under en helg de dem lite information om vad som väntar dem i augusti. Intresset var stort och många av killarna och tjejerna valde att komma på informationshelgen som var frivillig.

Syftet med informationshelgen var att de blivande rekryterna ska förberedas så bra de bara kan inför deras kommande utbildning. Det är naturligt att bli stressad inför en situation som man inte riktigt har kunskap om, men genom information minskas också onödig stress för de blivande rekryterna. Det är en trygghet att ha träffat blivande kollegor, befäl och bekanta sig med förbandet. Att bjuda in till en informationshelg är inget nytt på för Amfibieregementet, detta har genomförts under många år då förbandet har bra erfarenhet av dessa informationsdagar.

Karriär efter grundutbildning

Helgens program var ganska omfattande, den bestod bland annat av information om utbilningens upplägg, utprovning av utrustning som de kommer att ha under utbildningen. De fick också genomföra självpresentationer för att lära känna varandra. Utöver det fick de se målbildsförevisningar som bestod av allt ifrån skyttemoment till överlevnad i fält. Efter genomförd grundutbildning är det många som vill fortsätta sin militära karriär, därför fick de också information om olika karriärsvägar.

Killarna och tjejerna fick också några utmaningar under helgen, de fick prova på att bära en fullpackad ryggsäck ut till skjutfältet, senare fick de själva ta fram förslag på hur de ska uppnå kommande mål. Mötet mellan de blivande rekryterna och anställda soldater som nyligen har genomfört utbildning, var kanske det viktigaste och mest värdefulla under helgen. Det är alltid lättare att ta till sig information från någon som nyligen har upplevt det som de här killarna och tjejerna snart ska göra. 

– Att genomföra informationshelg är mycket värdefullt, både för oss instruktörer och för de blivande rekryterna. Det minskar en hel del stress och oro som alla känner inför ett inryck. Det var fantastiskt roligt att så många hade valt att komma hit, de är otroligt taggade för den kommande utbildnigen vilket gör det ännu roligare för oss som ska utbilda dem, sa några av instruktörerna

Fram till nyligen genomfördes den grundläggande militära utbildningen på tre månader. Utbildningstiden kommer att varierar något, lite beroende på vilken karriär man väljer. Inriktningen till soldat/sjöman är generellt cirka 9 månader. Ska individen bli gruppchef eller tjänstgöra i en särkskild befattning, utökas utbildningstiden till elva månader. Utbildningstiden för hemvärnssoldater varierar mellan 4-7 månader.

 

Grundutbildning