Attackhelikoptrarnas skräck övar i Tåme

Under en dryg vecka har Lvkv-plutonen vid stab- och understödskompaniet övat på Tåme skjutfält. Under måndagen stod skarpskjutning mot luftmål på agendan.
- Det har varit en bra övning hittills med varierande moment. Hittills har det gått bra och trots att man varit med ett tag nu lär man sig nya saker hela tiden, säger gruppchefen och stridsledaren Otto Bühlmann.

Radaroperatören Markus Hjelm plockar tomhylsor efter ett skjutmoment. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Radaroperatör, stridsledare och FM Broadcast-operatör Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Lvkv 90 skjuter en fyrskottssalva mot ett luftmål cirka 2500 m bort. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Målflyget släpar två mål efter sig i en drygt 2000 m lång vajer Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Plutonchefen, förste sergeant Fredrik Posse följer båda vagnarnas sikten på sin skärm. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Vagnarna på skjutfältet. I folkabussen tio meter bakom vagnarna sitter plutonchefen Håkan Lund och ställföreträdande plutonchefen Fredrik Posse och följer skjutningarna. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Luftvärnskanonvagnen, Lvkv 90, är framtagen för strid mot främst helikoptrar och lägre gående flyg, Den klarar strid mot luftmål som ligger på 2500 till 3000 meters höjd och cirka 4000 meters avstånd. Lvkv 90 ingår i den välbeprövade stridsfordon 90-familjen. Lvkv:ns automatkanon är densamma som hos stridsfordon 9040 med skillnaden att eldöret går att elevera mer för bekämpning av luftmål. Besättningen består av vagnchef, stridsledare, skytt, laddare, radaroperatör, FM Broadcast-operatör samt en förare.

Livsviktigt lagarbete

Att hitta och lyckas bekämpa mål kräver ett bra lagarbete. I normalfallet börjar det med att FM Broadcast-operatören upptäcker ett fientligt flyg på sin skärm som visar all lufttrafik i på svenskt territorium. Därefter visar han in det för radaroperatören som efter att ha fått in målet på vagnens radar i sin tur visar in pjäsen i rätt riktning. När skytten sedan lyckas lokalisera målet visuellt tar denne över spakarna, följer målet och ger eld efter att stridsledaren säkerställt att det är rätt mål och gett eldtillstånd. Idag är det två mål som släpas efter varandra bakom ett flygplan i en cirka 2 000 m lång vajer. Skyttarna ska försöka hitta och bekämpa varje mål med fyra skott.

Bra verktyg för utvärdering

I en folkvagnsbuss tio meter bakom vagnarna sitter plutonchefen Håkan Lund och ställföreträdande plutonchefen Fredrik Posse och följer skjutningarna. På en skärm kan de följa båda vagnarnas sikten och när skotten passerar eller träffar målet får de data från sensorer i målet ner till en mottagare i bussen.

- All data från målet och allt på skärmen sparas och kan sen användas som ett verktyg vid utvärderingen efteråt, säger Fredrik Posse.

Och hur har det då gått så här långt?

- Första skjutpasset är de såklart lite ringrostiga men skyttarna blir bättre och bättre och besättningarna har befäst sin duglighet när det gäller order och kommandon. De är helt klart farligare mot luftmål än de var innan, säger Håkan Lund.

Från spaning till Lvkv

Nästan alla i plutonen kommer från samma utbildningskull. De gjorde sin grundläggande militära utbildning, GMU, juni-augusti 2014 och har nu varit med i drygt två år. Markus Hjelm från Östersund är en av de nyaste tillskotten. Idag har han varit här drygt en månad. Efter att ha genomfört sin GMU i hemma Östersund genomförde han sin befattningsutbildning som deltidssoldat på spaningsplutonen. Han ville dock arbeta inom Försvarsmakten på heltid så i brist på heltidsbefattningar på spaningsplutonen sökte han sig istället till en befattning som Radar- och FM Broadcast-operatör på Lkvk, ett byte han än så länge inte ångrat.

- Nu är ju det här en helt annan sak än spaning men det är väldigt roligt. Sen är det bra människor på plutonen också. Jag trivs bra så här blir jag nog kvar, säger Markus Hjelm.

Trots att han inte genomfört den riktiga befattningsutbildningen ännu har han redan lärt sig en hel och fått sköta både radarn och FM Broadcast-systemet.

- Det här är första gången jag är med skarpt och det känns bra. Det är spännande. Jag får ju lära mig mycket så jag kommer nog att kunna en hel del redan när befattningsutbildningen börjar till hösten, säger han.

Varierande moment

Under veckan har plutonen genomfört flera olika övningsmoment, både med vagn mot både luft- och markmål samt till fots med det personliga eldhandvapnet AK 5.
- Det har varit väldigt varierat. Vi har bland annat övat avsutten strid när vagnen ”slagits ut” samt HERB-moment - halt, eld, rök, bakåt. Bra moment där man lär sig mycket, säger Otto Bühlmann.

Efter drygt två år på plutonen är han fortfarande nöjd med sitt val.
-Jag trivs jättebra. Det här är svinkul.

 

Verkar det intressant? Gör din grundläggande militära utbildning redan i sommar! Läs mer och sök på jobb.forsvarsmakten.se

Har du redan gjort GMU? Börja befattningsutbildningen, BFU, vid Norrbottens regemente i höst.

Pansarbataljonen söker soldater

Utbildningsstart 27 juni och 22 augusti.

Läs mer