Att leda en bataljon

Under den senaste veckan har det inom armén varit fullt fokus på att öva ledning av större förband. Övning Brigstri (brigadstridsledningsövning) har precis avslutats för i år och den har varit ett viktigt steg i utvecklingen av brigadförmågan. Att leda en bataljon inom en brigad är en komplex verksamhet som kräver en hel del av de som ska göra det. Kunskap om metoder, om sin egen och andras specialkompetens och om olika system är nödvändig.

Elev ur bataljonstabsmedlemskursen planerar en ny uppgift.
Elev ur bataljonstabsmedlemskursen planerar en ny uppgift. Foto: Magnus Grönwall/Försvarsmakten
Bataljonchefselev i fordon ger inriktningar för fortsatt strid.
Bataljonschefselev ger inriktningar för fortsatt strid. Foto: Magnus Grönwall/Försvarsmakten
Elever redogör för läget.
Elever redogör för läget. Foto: Magnus Grönwall/Försvarsmakten
Diskussion kring fiendens möjligheter.
Diskussion kring fiendens möjligheter. Foto: Magnus Grönwall/Försvarsmakten

Vid Markstridsskolan utbildas blivande bataljonchefer och bataljonstabsmedlemmar för att få kunskap och verktyg att använda när en sådan befattning blir aktuell.

— De här kurserna som vi håller är till för att man som blivande bataljonchef eller stabsmedlem ska ha förståelse för och kunna använda ledningsmetoder för bataljon, och att ha god kunskap i taktik för manöverbataljon inom en brigad, berättar Magnus Grönwall som är lärare i taktik vid Markstridsskolan.

Övning en möjlighet att använda det man lärt sig

Under utbildningen ägnas mycket tid år att lära sig metoder för att planera en uppgift under tidspress, men även metoder för ledning och uppföljning av verksamheten inom en bataljon. För att göra detta används bland annat den ledningsträningsanläggning som finns vid Markstridsskolan, men även övningar där eleverna kan lära sig använda metoderna i en realistisk miljö.

Övningen Brigstri som genomfördes i Skövde förra veckan har varit en del i elevernas utbildning då de under en vecka har fått pröva sina färdigheter genom att arbeta i de staber som var med. På så sätt har de fått möjligheten att testa sin förståelse för hur man arbetar och hur man hittar sin egen roll i en stab, både som chef och som medlem i ledningslaget.

— Det som är så bra med att vi har med våra elever på en övning på det här sättet är att de får möjlighet att tillämpa mycket av det som vi vill att de ska lära sig under tiden de är här på Markstridsskolan, säger Magnus. Det kan vara en utmaning att behöva truppföra i en ny befattning och att verka som stabsmedlem på den här nivån om man inte gjort det tidigare. Här får de en värdefull praktisk erfarenhet att ta med sig hem efter avslutad utbildning.

Uppskattat inslag

Att delta i den här övningen är återkommande varje år under bataljonsstasmedlemskursen och bataljonchefskursen och är något som uppskattas av eleverna.

— Våra elever har uppskattat upplägget på övningen kopplat till den utbildning som de har fått och de mål som vi har. Det har varit bra att inledningsvis få hitta sin roll och sedan öka svårighetsgraden successivt, säger Magnus. De har dels fått möjlighet att använda det som de lärt sig under kursen, men också fått reflektera över hur de bäst kan stödja ledning av bataljon utifrån sin egen befattning. 

De blivande stabsmedlemmarna och bataljoncheferna har varit på Markstridsskolan och utbildat sig under en dryg månads tid och kommer att examineras innan midsommar. Då återgår de till sina hemförband med en bra grund att stå på inför sina kommande befattningar.