Vad gör en Röjdykare?

Alla fartygstyper har sin specifika inriktning. HMS Sturkö är ett minröjningsfartyg med det specifika vapnet, röjdykare. Grunda vatten, trånga passager och att söka av kajer är vardagen för en röjdykare.

Sikten i Visby hamn var bara en halv meter, vilket gjorde sökningen långsam. Foto: HMS Sturkö/Försvarsmakten

En röjdykare skall användas för att lokalisera, identifiera, dokumentera och oskadliggöra minor eller ammunition under vattnet. Dykaren är ett verktyg för att lösa uppgifter när fartyget är för stort eller olämpligt för uppgiften.

Under SWEFINEX ställdes bland annat uppgiften till HMS Sturkö att säkra kajplats 6 i Visby hamn. Fartyget hade redan erhållit en uppgift, att använda sin skrovfasta sonar samt släpsonar tillsammans med en undervattensfarkost för att söka av leden in till Visby hamn efter minor.

Utmanande tjänst

Röjdykarna tilldelades kajsöket inom en begränsad yta, 150 meter långt, 9 meter djupt och 50 meters bredd. Ett av problemen var att sikten bara var en halv meter. Det innebär 7500 kvadratmeter av dålig sikt, konstant rörelse av fartyg i närområdet och, som i alla hamnar, extremt oförutsägbar botten. Men uppgiften skall lösas; söka efter minor eller andra föremål som kan skada ett fartyg.

-  Röjdykare är inte som vilket jobb som helst. Det är inte självklart att dyka i vatten där man inte ser handen framför sig eller att dyka ner till 60 meters djup för att placera en laddning på en sjömina. Man skall tycka om att utmana sig själv, inte minst under röjdykarutbildningen där det ställs väldigt stora krav på individen, säger Anton Lindén, dykeriofficer på HMS Sturkö.

Röjdykarna kunde efter ett omfattande arbete säkerställa att det inte var något avvikande på kajplats 6 och Gotlandsfärjan kunde därför säkert anlöpa hamnen och förtöja. Kajsök är en av röjdykarnas huvuduppgifter och under SWEFINEX var det en uppgift av flera som genomfördes.

Vi söker fler röjdykare

Just nu rekryterar vi fler röjdykare. Vill du utmana dig själv och letar efter ett spännande jobb i Försvarsmakten, gör en ansökan. Nästa utbildningsstart är i januari 2017. Läs mer och ansök här.