Sista chansen

Fredag den 13:e maj genomförde Trängregementet för sista gången en examen för de soldater som gått befattningsutbildning. Framöver kommer grundutbildningen att vara längre, upp till elva månader och fokusera på att utbilda förband, därefter blir det en förbandsavslutning för soldaterna.

Många anhöriga kom för att titta på ceremonin. Över 500 var anmälda. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Soldat Joakim Johansson var en av de 78 stycken som tog examen idag. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

Under solens strålar marscherade fanvakten in medan Hemvärnets musikkår spelade för de hundratals anhöriga. Uppställda i tydliga rader stod 78 stycken soldater redo att ta sin examen och börja sin resa i Försvarsmakten.

− Det var svårare och tuffare än jag trodde, men jag har lärt mig otroligt mycket och mognat i mig själv. Det känns bra att man har klarat av det, säger soldat Joakim Johansson.
Soldaterna har utbildats i att ta vara på sig själva och deras personliga utrustning och lärt sig att hantera och utöva ett hantverk under extrema förhållanden som trötthet, väta, kyla, hunger och stress, en miljö som kännetecknar krigets krav och som man som soldat ska kunna verka inom. Utbildningen som soldaterna har genomfört är krävande och alla är inte lämpade för den.

Samtliga får en anställning inom Försvarsmakten och större delen av dem kommer att börja jobba på Trängregementet.

− Det är från och med nu som de är militärt användbara och jag är naturligtvis glad över att nästan alla väljer att börja jobba här på Trängregementet. Det är en viktig tillökning till vårt förband som betyder att vi kan öva och träna mer och bli mer tillgängliga. Jag känner en otrolig stolthet över det, säger överste Patrik Hjorth, chef för Trängregementet.