Övning i Skåne i maj 2016

Försvarsmakten övar i Skåne under vecka 20, 2016-05-19--05-22

Övningsområde Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Hemvärnssoldater på plats Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Vägavstängning enligt gul märkning mellan 2016-05-19 kl 2200 -- 2016-05-20 kl 1700. Självklart kommer boende längs aktuell väg fram till sina bostäder, i övrigt, sök alternativa vägar. Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Vägavstängning enligt gul märkning mellan 2016-05-19 kl 2200 -- 2016-05-20 kl 1700. Självklart kommer boende längs aktuell väg fram till sina bostäder, i övrigt, sök alternativa vägar. Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Exempel på övningsmoment Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Sammanbitna inför framryckning Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
på Post Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten

Under veckoslutet kommer en militär övning att genomföras i delar av Skåne. Övningen representerar ett moment i en övningsserie som kommer att genomföras under 2016, och är en del av Försvarsmaktens långsiktiga arbete i uppbyggnaden av det nationella försvaret.Övningen innefattar denna gången ca 1 500 soldater från Södra skånska regementet i Revingehed, som behöver samträna sina olika funktioner och stridstekniker i ett lite större sammanhang och ytor.

Övningsplatserna denna gång kommer förutom på ordinarie övningsområden i Revingehed med Björka, Ravlunda och Rinkaby, men även till del på civil mark som exempelvis Helsingborgs hamn.

Med beslut från länsstyrelsen kommer följande vägar att stängas av under övningsperioden:

Enskild väg 970 och 972 inom det militära övningsområdet.

På Revinge prästaväg mellan väg 958 och 972 på det militära området

Boende på och omkring övningsområdena uppmärksammas på att höga ljudnivåer kan förekomma, och militär trafik tidvis kommer att finnas på civil mark och allmänna vägar under tidsperioden.

För mer information,

Övningsinfo: 046-36 88 08