Övning i fylld kostym

Den 9-15 maj genomfördes ledningsträningsövning vid Militärregional stab nord, MR N stab. Stabens dryga 30-talet fast anställda förstärktes med ungefär lika många reservofficerare från hela landet. I övningen deltog för första gången även stabens ledningspluton.

Nytt för denna övning vara att ledningsplutonen deltog, ett ovärderligt stöd i stabsarbetet. Foto: Daniel Mark/Försvarsmakten
Västerbottensbataljonen som genomfört övning samtidigt har letts av militärregionala staben i Boden. Dessutom har fyra spelgrupper ställt krav på ledning från staben. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Ledningsplutonen är en viktig del i staben och efter en tids rekryteringsarbete är nu plutonen helt bemannad och redo att ta sig an sina uppgifter. En av övningens huvuduppgifter var därför att "skola in" ledningsplutonen sakta men säkert i sina uppgifter. Staben har därmed inordnat en viktig länk i sin organisation.

Scenariot samlar tankarna

Övningen inleddes med en repetition av arbetsmetoder med disponibel materiel för både inhämtning och distribution av information. För att ge alla deltagare en inledande gemensam lägesbild hade ett scenario utformats. Svårighetsgraden i scenariot var högre än vid tidigare övningar eftersom staben numera är tämligen kompetent och samövad.
– Västerbottensbataljonen har samtidigt genomfört sin krigsförbandsövning och har letts av staben. Dessutom har vi haft fyra spelgrupper som ställt krav på ledning från staben, berättar reservofficeren Sven Mattsson som lett spelgrupperna.

– Jag tycker att staben och ledningsplutonen har lyckats bra, särskilt med tanke på att staben inte varit fullbemannad och dessutom löst skarpa uppgifter samtidigt som övningen pågått, avslutar Sven Mattsson.

Totalförsvaret tar form

Regeringen har sedan i höstas uppdragit åt myndigheterna att återuppta totalförsvarsplaneringen. Inom de fyra nordligaste länen fungerar detta samverkansarbete utmärkt och representanter från två av länsstyrelserna deltog under övningen.
– Att betrakta hur disciplinerat och ambitiöst arbetet nu börjar fungera i staben känns betryggande. Blandningen av vår fast anställda personal och reservofficeras kunskaper gör att man ser utmaningarna med delvis andra ögon. Resultatet blir kreativa lösningar på de utmaningar vi ställs inför, säger övningsledaren, Anders Killmey.

– Syftet med övningen har legat inom ramen för stabens utvecklingsplan och särskilt roligt var det att se hur väl ledningsplutonen kom in i gänget och hur de löste sina uppgifter. Staben känns ännu mer komplett efter denna övning, avslutar Anders Killmey.

Kontaktuppgifter

Norra militärregionen
Box 9105
961 19 Boden

mrn-i19@mil.se

0921-34 80 00 (växel)