Övar på Gotland

I måndags startade Swefinex, en årligen återkommande marin samövning med den finska Försvarsmakten. Flera förband deltar i övningen, däribland F 17, som finns på plats i Visby.

Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

F 17 har i övningen till huvuduppgift att stödja helikopterflottiljens deltagande genom att upprätta en tillfällig flygbas på Gotland. En del som ingår i huvuduppgiften handlar om inre och yttre bevakning. Understödsskytten Egzon Aliju från 241:a flygbassäkerhetspluton är en av dem som är ute och rör sig i terrängen.

−Vi patrullerar till fots i vissa områden, kör fordonspatruller, spanar och har även vissa hjälpmedel såsom tekniska och biologiska sensorer.

Med biologiska sensorer menas att en hund ingår i patrullen.

−Hunden kan markera på ljud i omgivningen eller dofter som vi sedan kan följa upp. 

Swefinex är en årligt återkommande övning men för Egzon Aliju är det första gången som han deltar.

−Jag tycker att det är kul och det är bra att öva på nya platser.