Lyxen att kunna variera sitt jobb

Vapenutbildning ena veckan, fakturor och budget andra veckan. Ulf Granlöf är anställd på Trängregementet både som förbandsekonom och som närskyddstroppchef på 22:a logistikkompaniet.

Ulf Granlöf är inne en kort sväng på sitt kontor innan han ska ut till sina soldater igen. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

– Det är omväxlande att inte bara sitta på kontoret utan också att komma ut och följa den militära verksamheten. På så sätt har jag kunskap om verksamheten som finns bakom de ekonomiska siffrorna, säger han.

Till vardags är Ulf civilanställd som förbandsekonom, men han är också reservofficer och krigsplacerad som närskyddstroppchef på 22:a logistikkompaniet på andra logistikbataljonen. Under tre veckor har Ulf lagt jeansen och tröjan på hyllan för att i uniform inta rollen som troppchef för de tidvisanställda soldaterna som kommit in på krigsförbandsövning på Trängregementet.

– Det är kul. Det finns inget annat jobb där jag får jobba både som ekonom och ta på mig uniform och komma ut och öva.

Multikompetent

Ulf har en militär bakgrund som yrkesofficer inom markstrid på flera olika förband. Men för några år sedan när han var mitt i sin militära karriär tog han tjänstledigt och utbildade sig på Högskolan i Skövde där han fick en kandidatexamen i företagsekonomi. Efter utbildningen fanns en ledig ekonomitjänst på Trängregementet och det var där och då Ulf bytte från att vara yrkesofficer till att bli civilist och reservofficer.

– Det som är kul för mig är att jag har nytta av båda mina utbildningar och kompetenser. Både jag personligen och ekonomiavdelningen har nytta av mina militärkunskaper när vi jobbar med planering och uppföljning på ekonomiavdelningen. 

Några hundra meter utanför fönstret till Ulfs kontor håller närskyddsplutonen vapenutbildning. Det surrande ljudet från datorn har ersatts med kulsprutor som hörs i bakgrunden.

– Båda jobben är utmanande och stimulerande på olika sätt. Som ekonom jobbar vi mycket framför datorn med planering, analys och uppföljning. I rollen som troppchef är det mer ”hands on” med att leda och utbilda människor. Skillnaden är att som förbandsekonom har jag inget personalansvar men som troppchef har jag ansvar för sjutton soldater.

God planering ger bra övning

Att jobba varierat med ett civilt arbete och en militärtjänstgöring på regementet kräver sin planering. För att det ska fungera på alla plan och för alla inblandande finns det en tjänstgöringsplan som talar om hur mycket han ska vara inne på övning och under hur lång tid.

– Det är både bra och roligt att få vara med på övningarna. Till vardags sitter jag i regementsstaben så att truppföra, det vill säga att leda soldaterna och att fräscha upp mina kunskaper som jag gör nu de här veckorna, är övning för mig också.

Någon gång ibland får kontoret besök men då är det vapenlistor och gruppindelningar som visas på skärmen istället för ekonomirapporter.

– Jag har helt lämnat den ekonomiska biten nu när jag är inne på övning. Det får mina kollegor ta hand om under den här tiden, säger Ulf Granlöf.