Heltidare och deltidare övade tillsammans

Första övningen med nya ”Luftvärnsbataljonen”

För första gången har nu personal från Luftvärnets båda krigsbataljoner övats och tränats vid den fredstida Luftvärnsbataljonen. Officerare och soldater tillhörande både 61:a och 62:a luftvärnsbataljonen har alltså haft mixad utbildning - eftersom Luftvärnsregementet i Halmstad sedan årsskiftet har en helt ny organisation.

En pansarterrängbil 203, "Patria" framrycker från skydd till eldställning. Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten
Troppchefen Chris van Vossel gör sig redo med en kulspruta "Ksp m/58". Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten
Reservofficeren Thomas Olsson är ställföreträdande kompanichef på ledningskompaniet. Han är glad att få genomföra sin första övning sedan 1993, här flankerad av stabsassistenten Alex Gustafsson och fordonsföraren Oliver Hanson. "de skulle kunna vara mina söner", säger Thomas och ler. Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten
Efter en långt svettigt moment med skyddsmask och tät klädsel är det gött att få hälla i sig en flaska vatten. Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten
Det är inte var dag man får fika med en generalmajor. Avgående arméchefen Anders Brännström (till höger) hälsade på under övningen. Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten
Instruktören Björn Ek har genomgång med truppen före ett moment med skarpskjutning. Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten

För några dagar sedan samlades både heltidsanställda och tidvis anställda luftvärnssoldater vid Lv 6 i Halmstad för att genomföra en grundläggande krigsförbandsövning (GKÖ). Fokus denna gång var att samöva de olika personalkategorierna och samtidigt utgöra ”slutövning” för de soldater som under våren anställts och genomfört sin befattningsutbildning.

Bataljonschefen för 61:a luftvärnsbataljonen, överstelöjtnant Mikael Beck, tillika övningsledare för övningen förklarar att övningsverksamheten för krigsförbanden måste förändras för att vi skall kunna öka luftvärnets förmåga.

– Särskilt fokus måste vi lägga på våra reservofficerare. Vi måste förvalta våra reservofficerare och den kompetens de har, vid förbanden. Samtidigt har vi en utmaning i att utbilda nya reservofficerare i stor omfattning framöver.

Senast inne 1993

För reservofficeren Thomas Olsson var övningen den första på flera decennier.

– Om jag minns rätt var min senaste krigsförbandsövning 1993 då jag var chef för en pansarvärnspluton. På lite äldre dagar känns det alldeles utmärkt att ha fått ny krigsplacering och att jag är behövd av Försvarsmakten, säger Thomas Olsson, som under övningen i Halmstad var ställföreträdande chef för ledningskompaniet.

Thomas Olsson har en bakgrund som yrkesofficer vid Fältjägarregementet i Östersund. Fram till 1988 hade han officersyrket men valde att kliva av då en civil karriär lockade. Istället blev han reservofficer. När regementet lades ned 2005 stod han utan kontrakt.

– Eftersom jag bor på Västkusten så tänkte jag att Luftvärnet kanske vill dra nytta av min erfarenhet och kunskap och det ville förbandet, vilket jag är väldigt glad över.

Thomas Olsson anmälde sitt intresse för luftvärnet förra året och fick i stort sett omedelbart genomföra en kortare övning. Luftvärnsenheter hade han bara haft enstaka kontakter med under sitt tidigare militära liv.

– Det hände väl några gånger att jag fick en robot 70-grupp underställd mitt befäl och då gällde att snabbt hitta en lämplig grupperingsplats för enheten.

– Nu, om jag ska vara ärlig, känns det att jag inte längre är under 40, säger Thomas Olsson, ler och konstaterar att han passerat 50-årsstrecket.

– Dessa killar skulle kunna vara mina söner, säger han och pekar mot stabsassistenten Alex Gustafsson och fordonsföraren Oliver Hanson som följt med ställföreträdande kompanichefen på hans besök ut till de olika enheterna.

Samtidigt på Ringenäs ...

En timmas körning från Mästocka övnings- och skjutfält, med havet som fond ligger en kvartett soldater och dåsar i det vackra vädret. Gruppen har precis genomfört ett stridsmoment på Ringenäs skjutfält och svettdropparna tränger fram i deras pannor.

– Det är varmt idag, konstaterar stabsassistenten Jenny Olsson från Verkanskompaniets stab och dricker flera rejäla klunkar. Hon och hela hennes tropp är tidvis anställda soldater som nu kallats in och får en rejäl duvning i markstridsförmåga av de erfarna kaptenerna Björn Ek, Nicklas Friberg och Gustaf Jonsson.

Under övningen passade också avgående arméchefen, generalmajor Anders Brännström på att göra ett besök. Han tackade bataljonens personal för att ha hjälpt till i arbetet med att bygga en stark och vältränad armé. Under sitt anförande förklarade arméchefen bakgrunden till sitt beslut om att lämna uppdraget i förtid.

Anders Brännström uppmanade också förbandet att ta emot hans efterträdare, generalmajor Karl Engelbrektson med öppna armar.