Danskt forskningsfartyg på svenskt vatten utan giltigt tillstånd

Ett danskt statsägt forskningsfartyg som bedriver marinvetenskaplig forskning har under fredagsförmiddagen den 6 maj, utan giltigt tillstånd, passerat in på svenskt territorialvatten utanför Göteborg, vilket bedöms som ett brott mot tillträdesförordningen.

Fartyget har beviljats tillträde till svenskt territorialvatten från den 8 maj men hade under fredagen inte giltigt tillstånd och avvisades därför.

Försvarsmakten har lämnat en rapport om händelsen till regeringskansliet.