Nu kombattantutbildas FMLOG-personalen

I och med insatsorganiseringen av FMLOG ställs nya krav på personalens färdigheter. Därför har nu förbandet påbörjat olika typer av utbildningar för att möta de nya kraven.

Utbildning i CBRN som är en förkortning av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och risker. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Hjärt- och lungräddning med instruktör från Norrbottens regemente, I 19. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Övning i att sätta avsnörande förband. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

2021 ska FMLOG kunna samordna logistiken i hela Försvarsmakten oavsett om det råder fred, kris eller krig i den miljö som förbandet befinner sig i. För att ha rätt förutsättningar att göra detta behöver personalen bland annat kombattantutbildas. Utbildningen består av flera olika delar som krigets lagar, soldatregler, omhändertagande av skadad, hjärt- och lungräddning (HLR), genomgång av skyddsmask, uniformsbärande och exercis. Planen är att samtlig personal, drygt 1100 personer, ska genomgå någon form av utbildning för att klara av att möta de nya kraven.

En av de enheter i FMLOG som var först ut med att genomföra kombattantutbildning var FMLOG:s tredje nationella stödenhet i nord (3. NSE nord) som under tre dagar samlande delar av personalen från servicecenter och servicepunkter i norr, i Vidsel

- När vi planerade för kombattantutbildningen var det viktigt att hitta tidpunker under året då vi kunde frigöra  delar av personalen utan att verksamheten påverkades i allt för stor omsträckning. För samtidigt som vi är här och genomför utbildning ska vi även se till att verksamheten fungerar på våra servicecenter och servicepunkter, säger Kennet Olsson kurschef för kombattantutbildningen vid tredje nationella stödenheten nord.

För ett  antal av deltagarna var utbildningen i sjukvård, uniformsbärande och krigets lagar ingen nyhet utan mer av en repetition. Detta då de nyligen hade medverkat i internationella insatser och utbildats i samband med dessa.

− Nu börjar vi med att utbilda cirka 30 personer denna omgång och sen kommer vi genomföra tre utbildningsomgångar till under året med övrig personal. Det steg vi har genomfört nu är det första i raden av ett antal utbildningar. I ett senare skede kommer det bli mer praktiska moment som exempelvis tillpassning av skyddsmask och brandutbildning, säger Kennet Olsson.

Utbildningen i Vidsel genomfördes i huvudsak med instruktörer från det egna förbandet men även med stöd från Norbottens regemente, I 19, som hade möjlighet att låna ut en av sina sjukvårdsinstruktörer under en dag.

Under året kommer fler enheter inom FMLOG att påbörja kombattantutbildningen av sin personal. Att bygga upp ett krigsförband från grunden tar tid, men i och med utbildningen i Vidsel - togs ytterligare ett steg i rätt riktning mot målet 2021.