Kladd och gegg gjorde övningen extra givande

En av logistikstödsplutonens uppgifter är att leverera efterfrågat stöd till marina enheter. Det kan röra sig om allt mellan himmel och jord och det ska levereras till en viss plats på en exakt tidpunkt. Därför måste förarna kunna hantera sina stora fordon och obehindrat ta sig fram i ibland varierande miljöer.

"Vi har betydligt ökat plutonens förmåga efter denna utbildning. Nu ska vi fortsätta befästa våra kunskaper genom att öva det vi lärt oss under mer tillämpliga former i kommande förbandsövningar” säger plutonchefen Gustav Thörnblom . Foto: Stefan Skoog/Försvarsmakten

I slutet av mars övade därför Logistikkompaniets andra logistikstödspluton. Syftet med övningen var att öka plutonens förmåga till rörelse genom att bedriva tilläggsutbildning i fordonstjänst. På schemat stod terrängkörning, stridsbärgning, stridsbogsering, körning med avskärmad eller släckt belysning och bärgning och bogsering med plutonens tyngre terrängfordon.

– Det var mycket kladdigt och geggigt och vi körde fast. Men då fick vi öva mer. Just vinscha, bärga och terrängköra känns bra att praktisera säger Peter Söderlund, en av deltagarna.

Övningen inleddes med omgruppering från Berga, där plutonen har sin hemvist, till Väddö skjutfält där övningen skulle äga rum. Därefter påbörjades utbildningen med teori i terrängkörning där bland annat tagande av hinder, start och stopp i backe med mera skulle gås igenom.

Andra dagen ägnades åt praktisk terrängkörning i dagsljus och mörker samt utbildning i hur fordonens vinschar fungerar och hur man bärgar. Följande dagar var det så dags att tillämpa terrängkörningskunskaperna. Uppgiften var att framföra fordonen genom ett skogsparti där fordonsbesättningen själva skulle rekognoscera och välja lämplig väg. Innan uppgiften var löst fick man även chansen att tillämpa kunskaperna i terrängskörning och vinschning skarpt eftersom det blev ett antal fastkörningar i leran.

Med befästa terrängkörningskunskaper var det sedan dags för körning med avskärmad släckt belysning. Man övade också stridsbärgning och stridsbogsering vilket innebär att snabbt kunna förflytta ett fordon bort från ett farligt område och in i skydd.

Som avslutning fick man ägna sig åt att vårda terränglastbilarna och påbörja särskild tillsyn innan man återvände tillbaka till Berga för en välförtjänt ledighet.

­– Vi har betydligt ökat plutonens förmåga efter denna utbildning. Nu ska vi fortsätta befästa våra kunskaper genom att öva det vi lärt oss under mer tillämpliga former i kommande förbandsövningar, säger plutonchefen Gustav Thörnblom