Ingenjörkompani godkänt för Natos styrkeregister

Regeringen har anmält olika förmågor att kunna stå i beredskap i Natos styrkeregister, en av de förmågorna är ett ingenjörkompani ur Ing 2.

Ingenjörbandvagn 120 är ett av de fältarbetsfordon som ingår i 212. ingenjörkompaniet. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten

Genom att anmäla ett förband förbinder Sverige sig att evaluera förbandets förmåga. Evalueringen omfattar personal, planer, utrustning, materielstatus samt praktisk förmåga att lösa sina huvuduppgifter. Ingenjörkompaniet är det första funktionsförbandet ur armén som genomgår en sådan evaluering.

Evalueringen genomförs av personal från olika delar av Försvarsmakten, Finland och Österrike där personal från Nato övervakar evalueringen. Ansvariga för att genomföra evalueringen är Markstridskolan i Skövde.

– Evalueringen är en metod som stödjer förbandet att utveckla sin förmåga att lösa internationella beredskapsuppgifter men även nationella uppgifter, säger Tomas Bergman evalueringsansvarig från Markstridskolan.

Förutom möjligheten att kunna delta i fredsfrämjande insatser bidrar evalueringen även till ökad möjlighet att delta i övningar utomlands, tillsammans med medlems- och partnerländer inom Nato. 

– Resultatet av evalueringen visar att vi kan leverera operativ effekt, både nationellt och internationellt. Det visar också att vi har ett välutbildat förband som löser tilldelade uppgifter, säger Jonas Frohlund, övnings- och träningsansvarig på Ing 2.